• rozwiń
    • WIG20 2208.54 -0.16%
    • WIG30 2497.43 -0.11%
    • WIG 57950.18 -0.06%
    • sWIG80 11410.26 -0.38%
    • mWIG40 3665.88 +0.46%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 17:15

Dostosuj

Kilkanaście tysięcy złotych na głowę. Oto najbardziej zadłużone gminy

Gmina tonie w długach Odtwórz: Gmina tonie w długach
Gmina tonie w długach "Źródło: tvn24"

Ostrowice są najbardziej zadłużoną gminą w Polsce w odniesieniu do liczby mieszkańców, Warszawa ma najwyższy dług całkowity – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Blisko sto gmin nie ma żadnych zobowiązań.

Resort finansów przekazał dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 roku.

Kwota zobowiązań

Jak wynika z tych danych, największy dług w odniesieniu do liczby mieszkańców zaciągnęły Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. W związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, gminie grozi likwidacja, co nie miało dotychczas precedensu. Na jednego mieszkańca tej liczącej 2,5 tys. mieszkańców gminy przypada 18,6 tys. zł należności.

Kwota zobowiązań drugiego pod względem zadłużenia Rewala (woj. zachodniopomorskie), który również brał kredyty w parabankach, sięga 14,9 tys. zł per capita. W trzeciej z kolei Byczynie (woj. opolskie) zadłużenie wynosi 12 tys. zł na mieszkańca.

 

L.p. Nazwa Zadłużenie ogółem
3 kw 2017 (w zł)

Kwota zadłużenia
na mieszkańca (w zł)

1 Ostrowice 47 019 000 18 644
2 Rewal 57 770 297 14 924
3 Byczyna 114 125 183
12 060
4 Dziwnów 21 300 000 5 321
5 Wałbrzych 574 550 211 5 015
6 Sulmierzyce 21 917 400 4 904
7 Daszyna 18 435 721 4 651
8 Wrocław 2 812 156 226 4 410
9 Bielice 13 451 090
4 302
10 Lublin 1 445 238 927 4 245

 

SPRAWDŹ LISTĘ 250 NAJBARDZIEJ ZADŁUŻONYCH GMIN NA MIESZKAŃCA

Najwyższy dług

Biorąc pod uwagę jedynie wartość nominalną długu najbardziej zadłużoną gminą jest miasto Warszawa z kwotą należności na poziomie 5 mld 565 mln zł. Po podzieleniu tej sumy przez blisko 1,8 mln mieszkańców dług stolicy wynosi 3,2 tys. zł per capita.

Zadłużenie Wrocławia to 2 mld 812 mln zł, co daje drugą najwyższą kwotę wśród gmin (w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 4,4 tys. zł). Natomiast dług trzeciej w kolejności Łodzi wynosi 2 mld 531 mln zł (3,6 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca).

Jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin to 54 mld 617 mln zł. Średnio na mieszkańca daje to 882 zł, przy czym 96 samorządów w ogóle nie ma długu.

Informacja resortu finansów została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego po trzech kwartałach 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 r.

Dane MF pokazują, że poziom zadłużania gmin wyhamował. Po wejściu Polski do UE i przejęciu głównego ciężaru inwestycji publicznych w latach 2006-2014 całkowite zadłużenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie do poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych latach, które przypadły na uruchamianie nowej perspektywy unijnej, zadłużenie uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. należności gmin były równe 58 mld 639 mln zł, a rok później - 56 mld 685 mln.

Zabezpieczenia

Jak podkreślił resort finansów, w obowiązującym stanie prawnym istnieją rozwiązania zabezpieczające jednostki samorządu terytorialnego przed utratą płynności. Mające na celu zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu.

Jednym z rozwiązań jest indywidualny limit spłaty zobowiązań, wynikający z ustawy o finansach publicznych. Limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto samorządy są zobowiązane uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.

Ostrowice i Rewal to dwie z siedmiu gmin w województwie zachodniopomorskim, które mają problemy z powodu zadłużenia. W 2015 r. ówczesny wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez ich władze, które zaciągały kredyty w parabankach. Obok Ostrowic i Rewalu chodzi o gminy: Białogard, Manowo, Bielice, Przybiernów i Brojce.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane