• rozwiń

Temat: Rodzina 500 plus

500 plus: są decyzje, nie ma wypłat. Minister żąda wyjaśnień

500 plus: są decyzje, nie ma wypłat. Minister żąda wyjaśnień
Foto: tvn24 Foto: Elżbieta Rafalska pogania gminy w sprawie 500 plus

Urzędnicy domagają się od rodziców dodatkowych zaświadczeń, choć nie jest to wymagane. To jedna z przyczyn opóźnień w wypłatach programu 500 plus. Do urzędów, które jeszcze nie rozpatrzyły wszystkich wniosków, z żądaniem wyjaśnień wystąpiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska - poinformowało RMF FM.

"W związku z docierającymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niepokojącymi sygnałami, dotyczącymi długiego terminu rozpatrywania przez niektóre organy właściwe wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego, pomimo wydania decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w tym zakresie oraz wyjaśnienie przyczyn występowania takich sytuacji w gminach…" - pisze Elżbieta Rafalska w listach do gmin.

Błędy urzędników

Minister wymienia w liście błędy gminnych urzędników, które powodują opóźnienia w wypłatach świadczeń. Są to m.in. bezpodstawne wymaganie dodatkowych dokumentów, np. PIT-ów, żądanie dołączania zaświadczeń na potwierdzenie faktów, gdy są one znane z urzędu, brak dokonywania możliwie szybko wypłat świadczeń w sytuacji otrzymania od wojewody środków finansowych oraz niewydawanie na bieżąco decyzji w sprawie świadczeń.

Gminy mają czas do piątku na przesłanie do ministerstwa informacji o przyczynach opóźnień i podjętych działaniach.

W całej Polsce złożono już ponad 2,5 mln wniosków o świadczenie 500 plus. Szacowano, że uprawnionych jest 2,7 mln rodzin, jednak  spodziewał się, że wniosków będzie więcej - niektórzy popełnili błędy i składali wnioski powtórnie, wnioskowali również nieuprawnieni. Wydano ok. 1,6 mln decyzji, wypłacono ok. 4,5 mln świadczeń na ponad 2,23 mld zł.

Wniosek 500 plus

Na mocy działającego od 1 kwietnia programu Rodzina 500 plus świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Świadczenia wypłacane są przez samorządy.

Jeśli poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie zostanie złożony do 1 lipca włącznie, pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

Procent wydanych decyzji do złożonych wniosków w programie Rodzina 500 plus (stan na 13 czerwca):

Kobiety korzystające z programu 500 plus zataczały się na ulicy:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane