• rozwiń

Chore świnie na Podlasiu. Resort już działa

Chore świnie na Podlasiu. Resort już działa
Foto: sxc.hu Foto: Ministerstwo Rolnictwa: likwidacja ogniska ASF w strefie objętej ograniczeniami

W czwartek, 23 czerwca, po stwierdzeniu wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń 
w gospodarstwie liczącym 292 sztuki, położonym w gminie Hajnówka, województwo podlaskie podjęte zostały bezzwłoczne działania w zakresie likwidacji tego ogniska - podaje Ministerstwo Rolnictwa w przesłanym do tvn24bis.pl komunikacie.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel polecił, by rozpoczął działania Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jak poinformował resort, odbyło się także posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Grupie tej przewodniczy podsekretarz stanu Ewa Lech.

Do zadań zespołu należy stałe monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji, które angażują się w zwalczanie ASF, na czele z Inspekcją Weterynaryjną. Służby powiatowe i wojewódzkie wdrożyły już odpowiednie procedury, aby jak najszybciej zwalczyć ogniska choroby

Ognisko ASF stwierdzono w gospodarstwie znajdującym się na obszarze objętym ograniczeniami, w którym już teraz obowiązują zwiększone środki sanitarno – weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń. Jest to czwarte ognisko choroby u świń od 17 lutego 2014r., czyli od stwierdzenia pierwszego przypadku ASF u dzików. Ostatnie ognisko u świń stwierdzono 
29 stycznia 2015r. w powiecie białostockim.

Kiedy zwierzę choruje?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina wszystkim hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych. Gospodarstwa powinny zostać zabezpieczone przed  przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF  tereny prowadzonych hodowli.

Hodowcy powinni bacznie obserwować stan zdrowia świń. Jeśli zaobserwują u zwierząt m.in. sinicę skóry uszu, brzucha i boków ciała, wybroczyny, duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa czy biegunkę, powinni natychmiast poinformować o objawach choroby powiatowego lekarza weterynarii. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem weterynarza, który opiekuje się gospodarstwem, a także wójta lub burmistrza. Następnie zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności: izolacji świń od pozostałych zwierząt, niewywożenia ściółki, wody czy zwłok zwierzęcych, używania odpowiedniej ochrony i obuwia przy opiece nad zwierzętami.

Nie zagraża ludziom

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Dlatego zaleca się, aby gospodarze chronili swoje hodowle przed dzikimi zwierzętami, aby zapobiec zakażeniom. Wirus nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W 2014 i 2015 roku wirusa stwierdzono na terytorium Litwy, Polski, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Rosji. Pojawienie się choroby w kraju wolnym od zakażenia jest zwykle efektem przetransportowania mięsa chorych zwierząt.

Informacje o kolejnych działaniach  podejmowanych w związku wystąpieniem ogniska będą podawane na  bieżąco przez Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Oliwer – świnia, która chce zostać ratownikiem

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane