• rozwiń

OECD obniża prognozę dla Polski

OECD obniża prognozę dla Polski
Foto: tvn24 Foto: Łącznie w latach 2007-2014 polska gospodarka urosła o 22 proc.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski z 3,4 do 3 proc. w 2016 roku. Z kolei prognozę na kolejny rok utrzymała na poziomie 3,5 proc.

W marcu OECD oceniła, że wzrost polskiej gospodarki osiągnie poziom 3,4 proc. w tym roku. Prognoza ta jednak została zmieniona do 3 proc. Obecnie szacunki dotyczące roku 2017 pozostają na niezmienione (3,5 proc.)

Zatrudnienie i wzrost płac, zwiększone transfery socjalne oraz niskie ceny energii sprawiają, że konsumpcja rośnie w szybkim tempie. Według OECD, łatwiejszy dostęp do kredytów przyczyni się także do wzrostu inwestycji w 2017 roku.

Stopy procentowe do podwyżki

W opinii ekspertów OECD, pod koniec 2017 roku Narodowy Bank Polski powinien rozpocząć proces podwyżek stóp procentowych. Obecnie, stopa referencyjna wynosi 1,5 proc., rezerwy obowiązkowej 3,5 proc.

W 2016 roku deficyt ma utrzymać się na poziomie 2,6 proc. PKB, jednak planowany jest wzrost w najbliższych latach do 3,2 proc. Przewiduje się, że eksport i import zmaleją: odpowiednio o 0,7 i 0,3 proc. do poziomów 5,1 i 6,1 proc.

 

Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu PKB


Video (Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu PKB): 1530932

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane