• rozwiń

Temat: Gospodarka

Moody's ostrzega Polskę. I wylicza gigantyczne koszty obniżenia wieku emerytalnego

Moody's ostrzega Polskę. I wylicza gigantyczne koszty obniżenia wieku emerytalnego
Foto: Shutterstock Foto: Koszt obniżenia wieku emerytalnego wg Moody's wyniesie 2 mld zł w 2017 r. oraz 10,2 mld zł rocznie w 2018 r. i w 2019 r.

Obniżenie wieku emerytalnego jest negatywne dla ratingu Polski - ocenili analitycy agencji Moody's. Ostrzegają, że zmiany mogą niekorzystnie odbić się m.in. na wzroście gospodarczym.

Analitycy Moody's w komentarzu z 21 listopada napisali, że cofnięcie reformy stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego jest negatywne dla ratingu Polski, gdyż osłabia finanse publiczne, negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy i w dalszym stopniu pogarsza wiarygodność prowadzenia polityki przez Polskę.

"Odwrócenie reformy emerytalnej, wraz z trwającym kryzysem konstytucyjnym oraz napięciami w relacjach z Unią Europejską, odzwierciedla zmianę w prowadzeniu polityki przez Polskę w stronę mniejszej przewidywalności oraz nieszablonowych rozwiązań, które łączą się z działalnością nowego rządu, wybranego w październiku 2015 r." - napisali analitycy.

Większe ryzyko

W ich ocenie, obniżenie wieku emerytalnego zwiększa ryzyko przekroczenia progu 3 proc. deficytu sektora gg (instytucji rządowych i samorządowych - red.) do PKB w 2018 r. Obecne szacunki Moody's wskazują, iż relacja deficytu sektora gg do PKB w 2017 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2018 2,8 proc.

"Zwiększa to ryzyko, iż deficyt budżetu państwa przekroczy 3-proc. kryterium z Maastricht nawet w 2018 r., a Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu już w dwa lata po jej zdjęciu" - dodali.

Z wyliczeń Moody's wynika, iż koszt obniżenia wieku emerytalnego wyniesie 2 mld zł w 2017 r. oraz 10,2 mld zł rocznie w 2018 r. i w 2019 r. "Zwiększa to ryzyko, iż deficyt budżetu państwa przekroczy 3-proc. kryterium z Maastricht nawet w 2018 r., a Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu już w dwa lata po jej zdjęciu" - dodali.

Ściągalność podatków

W ocenie Moody's, obniżenie wieku emerytalnego zniweluje efekty poprawy ściągalności podatków w 2016 r. "Wyższe koszty fiskalne zniwelują efekty poprawy ściągalności podatków, co rząd osiągnął w pierwszych 10 miesiącach 2016 r. (zebrane podatki pośrednie były w październiku 2016 r. o 6,6 proc. wyższe niż rok wcześniej), a co pozytywnie wpłynęłoby na zyski dla budżetu w następnych latach" - napisano w komentarzu.

"Niższy wiek emerytalny negatywnie wpłynie na finanse publiczne, szczególnie na kondycję polskiego sytemu ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę trendy demograficzne w Polsce" - dodano.

Zdaniem Moody's, odwrócenie reformy emerytalnej wystawi system ubezpieczeń społecznych na nieoczekiwane negatywne czynniki związane ze starzejącą się populacją i siłą roboczą.

"Zarysowane powyżej trendy sprowadzają ryzyko na potencjał realnego PKB w związku ze spadkiem podaży pracy. Nowe rozwiązania zmniejszą odsetek aktywnych zawodowo, w sytuacji, gdy na potencjał wzrostu negatywnie oddziaływają niesprzyjające czynniki demograficzne" - ocenili analitycy.

"W rezultacie wzrosną koszty związane z emeryturami, co stwarza ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych" - dodali.

Niższy wiek emerytalny

Sejm uchwalił w środę ustawę przywracającą wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Od przyszłego roku nowe prawo będzie dawało możliwość do wcześniejszego przejścia na emeryturę.  Zgodnie z rządowymi obliczeniami osoby, które zdecydują się na wcześniejsze przejście na emeryturę, będą musieli liczyć się z mniejszymi wpływami do swoich portfeli.

Sejm uchwalił ustawę przywracającej wiek emerytalny. Zobacz materiał wideo:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane