• rozwiń

Płatne operacje i koniec kolejek? Pięć rzeczy o szykowanej rewolucji w szpitalach

Konstanty Radziwiłł o pracach ministerstwa zdrowia Odtwórz: Konstanty Radziwiłł o pracach ministerstwa zdrowia
Konstanty Radziwiłł o pracach ministerstwa zdrowia "Źródło: tvn24"

Publiczne placówki zdrowia będą mogły leczyć za pieniądze - przewiduje projekt prawa, który trafił do konsultacji. To ma rozstrzygnąć wątpliwości, przed jakimi stoi około 1800 przychodni i szpitali w Polsce. Będą mogły zarabiać na leczeniu, ale jednocześnie bez możliwości dzierżawy i najmu swoich pomieszczeń prywatnym podmiotom.

We wtorek do konsultacji społecznych trafiła nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. Przedstawiamy jej najważniejsze propozycje, które mogą dużo zmienić w służbie zdrowia i dostępności do usług w publicznych przychodniach.

ZOBACZ PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. Komercyjne leczenie

Projekt przewiduje, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) będą mogły udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że kiedy placówce, należącej do tzw. sieci szpitali, skończy się ryczałt finansowany z pieniędzy publicznych, będzie mogła ona leczyć na zasadach komercyjnych.

W założeniu ma to zwiększyć dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz umożliwi tym podmiotom zwiększenie przychodów, co w efekcie poprawi ich sytuację finansową.

2. Bez dzierżawy i najmu

Inna ważną zmianą ujętą w projekcie jest "zakaz zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez podmiot leczniczy udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne przyjmującego zamówienia".

"Przepisy zmienianej ustawy nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Sytuacja taka rodzi wiele nieprawidłowości, w tym przekazywania publicznego mienia podmiotom prywatnym" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Oznacza to, że szpital nie będzie mógł wynajmować swoich pomieszczeń prywatnym najemcom. Dotyczy to między innymi osoby prowadzące laboratoria i właścicieli tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych lub stacji dializ.

3. W domu pacjenta

Nowelizacja wprowadza możliwość wykonywania działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjnej wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta (w warunkach domowych).

Obecnie podmioty lecznicze, które wykonują taką działalność, udzielają świadczeń zdrowotnych w ambulatorium - przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych, a także w zakładzie badań diagnostycznych i w medycznym laboratorium diagnostycznym. Oprócz wyżej wymienionych miejsc podmioty te mogą także udzielać świadczeń w miejscu pobytu pacjenta.

Podmiot leczniczy, wykonujący działalność leczniczą wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta, będzie obowiązany wskazać miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego.

4. Skutki finansowe

Oceniono, że wpływ regulacji dla całego sektora finansów publicznych będzie dodatni. "Umożliwienie podmiotom leczniczym udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych zwiększy ich przychody o 5 procent" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Z danych zbieranych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że przychody SPZOZ wyniosły w 2015 roku około 39,2 milionów złotych.

5. Od kiedy?

Projekt został przekazany 13 czerwca do konsultacji społecznych i opiniowania. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane