• rozwiń

Inwestycje kolejowe przyspieszą, do wydania jest prawie 70 mld zł

Inwestycje kolejowe przyspieszą, do wydania jest prawie 70 mld zł
Foto: Pesa Foto: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

Uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z inwestycjami kolejowymi zakłada nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, którą dziś uchwalił Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za przyjęciem noweli głosowało 442 posłów, przeciw było 5, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, przyspieszających prace związane z przygotowaniem oraz wykonywaniem kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Linie kolejowe

Przyjęta przez Sejm poprawka dot. skreślenia zapisów, pozwalających na wydanie przez nadzór budowlany decyzji o pozwoleniu na użytkowanie linii kolejowej, pomimo niespełnienia wymagań ochrony środowiska.

Skreślone przepisy stanowiły także, że w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla linii kolejowej posiadającej co najmniej dwa tory, nadzór budowlany, na wniosek inwestora, mógł wydać pozwolenie na użytkowanie toru lub odcinka linii.

Konieczność zmian w ustawie wynikała także z publikowanych corocznie przez Komisję Europejską (KE) tzw. zaleceń związanych z realizacją przez państw członkowskie strategii „Europa 2020”. W zaleceniach skierowanych do Polski, KE wskazywała m.in. na potrzebę zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Inwestycje prościej

Nowela pozwala m.in. zawiesić postępowania dot. pozwoleń na budowę, gdy dotyczą one terenu, na którym planowana jest linia kolejowa. Wprowadzono także uproszczenia związane z przyjmowaniem i aktualizacją wieloletnich planów inwestycyjnych.

"Zarówno doświadczenia wyniesione z perspektywy finansowej UE 2007-2013, jak i potrzeba realizacji Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, który obejmuje wydatkowanie na kolejowe inwestycje infrastrukturalne kwoty 67,5 mld zł, wiążą się z potrzebą wprowadzania dalszych ułatwień i uproszczeń procesu przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych" - podkreślili autorzy noweli w uzasadnieniu.

 

Uratowali 80-letni wagon kolejowy. Chcą mu przywrócić dawny blask:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane