• rozwiń

Karuzela kadrowa w gazowym gigancie. Wnioski z najnowszej kontroli

Prezydent Andrzej Duda o dostawach amerykańskiego gazu do Polski Odtwórz: Prezydent Andrzej Duda o dostawach amerykańskiego gazu do Polski
Prezydent Andrzej Duda o dostawach amerykańskiego gazu do Polski "Źródło: TVN24 BiS"

Częsta wymiana członków zarządu i uznaniowo przyznawane nagrody - to jedne z głównych wniosków z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego nadzoru nad spółką EuRoPol GAZ SA przez PGNiG.

Kontrola NIK dotyczyła okresu od 2011 roku do listopada 2018 roku.

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA to właściciel polskiej części gazociągu przesyłowego Jamał-Europa. Gazociągiem o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych (ok. 3 mld m3 rocznie) i zagranicznych (ok. 30 mld m3 rocznie).

Głównymi akcjonariuszami EuRoPol GAZ są PGNiG i Gazprom (po 48 proc. akcji).

Zmiany kadrowe

W swoim raporcie NIK zwrócił uwagę "dość częstą rotację członków zarządu i rady nadzorczej EuRoPol GAZ będących reprezentantami PGNiG", przy jednoczesnej niemal pełnej stabilności reprezentacji ze strony rosyjskiej".

Podczas objętego kontrolą okresu w spółce pięciokrotnie wymieniono członków zarządu rekomendowanych przez PGNiG. NIK zwrócił uwagę, że w tym czasie nie zmieniali się członkowie zarządu rekomendowani przez Gazprom."W kontrolowanym okresie z rekomendacji PGNiG do rady nadzorczej EuRoPol GAZ powołano ogółem 21 osób. W większości przypadków (w 75 proc.) były to osoby będące w dniu powołania członkami zarządu PGNiG lub wyjątkowo osoba sprawująca funkcję kierowniczą w PGNiG. Gazprom dokonał w RN EuRoPol Gaz w tym czasie zaledwie pięciu zmian" - czytamy w raporcie NIK.

Według NIK tak częste zmiany ze strony polskiej mogą być niekorzystne z punktu widzenia zarządzania spółką. "Nowe osoby muszą od początku zapoznawać się z jej specyfiką. Dodatkowo w przedstawionej NIK dokumentacji nie wskazywano przyczyn dokonywania zmian" - napisano w raporcie.

Izba zwraca też uwagę, że chociaż procedura wyłaniania kandydatów do organów spółki przez PGNiG nie jest niezgodna z prawem, to może być interpretowana "jako mało przejrzysta."

Uznaniowe nagrody

NIK podkreśla również, że w spółce EuRoPol GAZ "brakowało regulacji dotyczących zasad nagradzania członków RN i zarządu spółki".

"Przyznanie nagród należało do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, i miało charakter uznaniowy. Nie było skrępowane żadnymi warunkami ustalonymi w innych aktach prawnych. Walne zgromadzenie za każdym razem mogło określić nowe zasady przyznawania nagród" - napisano w raporcie.

"To umożliwiało dowolne określanie kręgu osób, które partycypowały w podziale nagród. Praktyką było przyznawanie nagród wyłącznie osobom aktualnie zatrudnionym w spółce lub zasiadającym w jej organach, bez względu na to za jaki okres wypłacana była np. nagroda z zysku" - zaznaczano w komunikacie NIK.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane