• rozwiń

Nielegalny handel danymi klientów banków. Urząd reaguje

Chrońmy swoje dane osobowe - radzi resort cyfryzacji Odtwórz: Chrońmy swoje dane osobowe - radzi resort cyfryzacji
Chrońmy swoje dane osobowe - radzi resort cyfryzacji "Źródło: MC"

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa Związku Banków Polskich o podjęcie działań, które przyczyniłyby się do zminimalizowania nielegalnego wykorzystywania baz danych osobowych klientów banków - poinformował w środę UODO.

Jak czytamy w komunikacie, do UODO napływają sygnały o niezgodnych z prawem praktykach pracowników banków, polegających na nielegalnym sprzedawaniu baz danych klientów tych instytucji.

"Osobami, które mogą przyczyniać się do wycieku danych osobowych, są nierzadko pracownicy instytucji finansowych posiadających takie dane. W wielu przypadkach do udostępniania danych przez pracowników dochodzi w wyniku błędu, stosowania niewłaściwych środków bezpieczeństwa, czasem jednak także poprzez zamierzone działania osób kończących współpracę z tymi podmiotami. Często dochodzi do takich sytuacji poprzez przesyłanie danych osobowych klientów na prywatne skrzynki mailowe lub nośniki danych stanowiące własność tych osób" - podał UODO.

Niebezpieczne sytuacje

Jak podkreślił prezes UODO, handel w ten sposób pozyskiwanymi bazami danych jest niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ tak pozyskane dane mogą być wykorzystywane wbrew woli klientów m.in. do zaciągania w ich imieniu zobowiązań finansowych.

Zdaniem prezesa UODO z punktu widzenia ochrony danych osobowych oraz tajemnicy bankowej takie zachowanie jest niedopuszczalne.

"Dlatego tak ważne jest, aby banki intensywniej kontrolowały pracowników pod kątem przestrzegania przyjętych przez administratorów procedur ochrony danych osobowych, m.in.: odpowiednio, systematycznie i skutecznie ich szkoliły, a także wprowadzały wzmocnione mechanizmy weryfikacyjno-rozliczeniowe wobec pracowników" - zaznaczono.

Według Związku Banków Polskich wyeliminowanie procederu handlu danymi pozyskiwanymi bezprawnie jest możliwe przy współdziałaniu kilku instytucji: regulatorów rynku, organów ścigania i samych administratorów. Jak zapewniono, banki podejmują działania na rzecz uświadamiania pracowników o konieczności zapewniania ochrony danych osobowych.

W informacji UODO poinformowano także, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w najbliższym czasie planuje przegląd rekomendacji i wytycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ryzykami IT na rynku finansowym.

Zapowiedział on też rozpoczęcie prac nad stworzeniem jednolitego modelu oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane