• rozwiń

NBP: kondycja firm dobra i stabilna w pierwszym kwartale

NBP: kondycja firm dobra i stabilna w pierwszym kwartale
Foto: Shutterstock Foto: NBP: w I kwartale 2016 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję

W I kwartalne 2016 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Nie widać jednak sygnałów dalszej poprawy sytuacji w II kwartale - wynika z cokwartalnej informacji NBP o sytuacji sektora przedsiębiorstw opublikowanej we wtorek.

Raport pokazuje, jak firmy oceniają swoją kondycję oraz koniunkturę w I kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na II kwartał 2016 r.

Kondycja dobra i stabilna

Zdaniem ankietowanych firm w I kwartale 2016 r. ich kondycja była dobra i stabilna, chociaż nieco gorsza niż w poprzednim kwartale. Było to - według NBP - spowodowane utrzymującą się niepewnością dotyczącą wprowadzenia nowych podatków i zmian przepisów.

"Prognozy krótkoterminowe nieznacznie się pogorszyły – było to powiązane z obawami przed skutkami zmian polityki fiskalnej oraz korektą w dół prognoz popytu. Pozytywnym zjawiskiem była lekka poprawa prognoz sytuacji o horyzoncie rocznym" - podał bank centralny.

Według raportu koniunktura w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie się osłabiła, ale kształtuje się na poziomie zbliżonym do średniej długookresowej. Zdaniem banku centralnego na jej osłabienie wskazują spadki prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji, a osłabienie powinno mieć charakter przejściowy.

Firmy planują zatrudniać

Ankieta obejmowała też prognozy dotyczące zatrudnienia na II kwartał 2016 r. Z badania wynika, że są nieco wyższe od prognoz z poprzedniego kwartału (dane sezonowe). Jak przypomniał bank centralny, od ponad dwóch lat nieprzerwanie więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek (spadek – ok. 6 proc., wzrost – ok. 17 proc.), a wskaźnik zatrudnienia jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej. Utrzymuje się też odsetek firm, które informują o problemach ze skompletowaniem załogi (ok. 3 proc.).

Raport prognozuje także, iż podwyżki wynagrodzeń zaplanowane na II kwartał 2016 r. obejmą nieco większą część zatrudnionych niż w poprzednim kwartale, ale będą miały nieco mniejszą skalę. Zwiększyć wynagrodzenie planuje 19,4 proc. przedsiębiorstw. Presja płacowa powoli rośnie i nadal utrzymuje się na relatywnie niewysokim poziomie.

"Nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodzenia, choć wyraźnie spadł udział firm, w których relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności poprawiła się. Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie robią tego kosztem poziomu zatrudnienia – znacznie rzadziej niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a częściej o zwiększaniu" - napisano w raporcie.

Inwestycje gorsze niż przed rokiem

Jeśli chodzi o inwestycje, to według badań NBP II kwartał 2016 r. przyniósł niewielką poprawę w krótkookresowych ocenach aktywności inwestycyjnej, choć wyniki pozostały gorsze niż rok wcześniej. Dodatnie i nadal relatywnie wysokie saldo dużych zmian nakładów może jednak zapowiadać kontynuowanie ich wzrostu.

Jak podał NBP, odsetek przedsiębiorstw oceniających swoją sytuację płynnościową jako bezpieczną jest dzisiaj na najwyższym poziomie od początku okresu poddanego badaniu. Płynność sektora jest odzwierciedleniem dobrej sytuacji przedsiębiorstw oraz wysokich dochodów, które pozwalają na akumulację środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Według danych statystyki bankowej NBP w styczniu br. dynamika depozytów bieżących sięgała 21 proc. w ujęciu rocznym. Depozyty bieżące stanowią obecnie niemal 60 proc. całkowitych depozytów sektora przedsiębiorstw i mogą być wykorzystane do finansowania planowanych inwestycji w majątek produkcyjny lub jako wkład własny przy realizowaniu projektów finansowanych z funduszy UE.

Kredyty bankowe nieatrakcyjne

Z badania wynika, że w I kwartale 2016 r. wyraźnie zmniejszyło się zainteresowanie przedsiębiorców kredytem bankowym. Dostępność kredytu wciąż pozostawała na wysokim poziomie, choć nieco spadła, co było spowodowane zaostrzaniem warunków kredytowych głównie dla dużych przedsiębiorstw, ale też dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w segmencie kredytów krótkoterminowych.

"Wskaźnik prognoz popytu na kredyt sugeruje ograniczenie skłonności przedsiębiorstw do korzystania z kredytów. W próbie ubyło firm planujących zwiększyć swoje zadłużenie, a przybyło planujących spłacić zaciągnięte w przeszłości kredyty" - ocenia raport.

W przeprowadzonym w marcu 2016 r. badaniu ankietowym udział wzięło 1879 podmiotów z całego kraju.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane