• rozwiń

Temat: Gospodarka

Na razie ceny spadają. Polacy przewidują niewielkie podwyżki

Na razie ceny spadają. Polacy przewidują niewielkie podwyżki

Konsumenci ankietowani przez GUS w pierwszej połowie lutego przewidują, że w ciągu kolejnego roku wzrost cen będzie niewielki - poinformował w piątek w komunikacie Narodowy Bank Polski. Według tych oczekiwań średni wskaźnik inflacji ma wynieść 0,2 proc.

Oczekiwania inflacyjne konsumentów - pisze w komunikacie NBP - od prawie dwóch lat pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP.

Jakie ceny?

"Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego przez GUS w I połowie lutego wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie około 0,2 proc., a zatem tyle samo co w sześciu poprzednich miesiącach" - głosi komunikat.

Bank centralny w komunikacie wyjaśnia też, że procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że "postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego".

Co zrobi RPP?

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorców, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

W czasie zaplanowanego na 3 i 4 marca posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej ma podjąć decyzje w sprawie ewentualnej obniżki stóp procentowych. Po ostatnim lutowym posiedzeniu Rady prezes NBP Marek Belka mówił, że decyzja o obniżeniu stóp jest bardzo prawdopodobna, m.in. z powodu tendencji deflacyjnych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane