• rozwiń

Temat: Rząd PiS

Agencja Moody's o reformie sądownictwa: zagraża praworządności

Andrzej Duda zawetuje ustawy o SN i KRS Odtwórz: Andrzej Duda zawetuje ustawy o SN i KRS
Andrzej Duda zawetuje ustawy o SN i KRS "Źródło: tvn24"

Agencja ratingowa Moody's uważa, że reforma sądownictwa zagraża praworządności w Polsce - wynika z jej wtorkowego raportu. Analitycy oceniają też, że dalsza eskalacja sporu Warszawy z Komisją Europejską w sprawie uchodźców może wpłynąć na inwestycje zagraniczne.

Agencja ratingowa Moody's przygotowała raport, w którym porównuje Czechy i Polskę - dwie największe gospodarki naszego regionu. Zatytułowała go: "Rządy Polski i Czech: profil kredytowy Czech jest silniejszy niż w Polsce, a wspiera go niższy poziom długu oraz bardziej stabilna polityka".

Zdaniem agencji, "dalsza eskalacja sporów z Komisją Europejską w kwestii relokacji uchodźców może być negatywna, gdyż mogłaby skomplikować współpracę Czech oraz Polski z Komisją i ostatecznie negatywnie wpłynąć na przepływy bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz sentyment".

Artykuł 7 mało prawdopodobny

Podkreślono, że "w przypadku Polski, sytuację pogarsza bardziej widoczny interwencjonizm państwowy oraz ostatnie ustawy o reformie sądownictwa, które zagrażają praworządności i które mogą znacząco wpłynąć na sentyment gospodarczy i FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne - red.)".

"Mimo, że rząd podjął działania mające na celu cofnięcie lub osłabienie niektórych niekonwencjonalnych działań, takich jak plan konwersji denominowanych we franku szwajcarskim kredytów hipotecznych na lokalną walutę, trwający spór z UE może przynieść negatywne konsekwencje kredytowe, takie jak niższe zaufanie inwestorów, a tym samym niższy wzrost gospodarczy" - napisano w raporcie.

Przypomniano, że Polska już musiała się zmierzyć z postępowaniem KE w sprawie podatku handlowego, który został uznany za złamanie reguł pomocy publicznej UE, oraz została pozwana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej.

"Polska stała się mniej przewidywalna po wyborach z października 2015 roku. Nieporozumienia między nowym rządem a Trybunałem Konstytucyjnym przykuły uwagę UE na początku 2016 roku, gdy otwarto wstępną ocenę praworządności. Jednocześnie, rząd w przeważającym stopniu odrzucił krytycyzm i zignorował wytyczne KE przy wielu okazjach. Może to prowadzić do uruchomienia art. 7 traktatu UE przez KE (...), jednak wygląda to na mało prawdopodobne" - czytamy w raporcie.

"Wraz z niższą oceną >>governance<<, te kwestie prowadzą do niższej o 3 poziomy oceny instytucjonalnej Polski od Czech" - dodano.

Polityka fiskalna

Agencja oceniła też, że polityka fiskalna Czech jest bardziej rozważna od polskiej.

"Konsolidacja fiskalna w Czechach w latach 2011-13 pozwoliła na wyjście z procedury nadmiernego deficytu o rok wcześniej niż Polsce (...) i pozwoliła na zanotowanie pierwszej nadwyżki fiskalnej w historii w 2016 roku. Republika Czeska odnotowała również w 2016 roku rekordową nadwyżkę strukturalną, poprawiając ten wynik o 4,5 pkt. proc. na przestrzeni lat 2010-16" - napisano w raporcie.

"Porównanie, nie tylko z Polską, ale także z UE oraz średnią eurolandu wypada tutaj korzystnie. Polski bilans strukturalny pozostaje ujemny, choć poprawił się o 5,8 pkt. proc. w latach 2010-16" - dodano.

Ściągalność podatków

Dodatkowo, agencja ratingowa wskazała, że przełożenie w czasie obniżki VAT oraz poprawa ściągalności podatków wspierają scenariusz utrzymania deficytu sektora finansów publicznych w Polsce poniżej poziomu 3 procent PKB.

"Zastosowane w Polsce rozwiązania, takie jak program 500 plus oraz obniżenie obowiązkowego wieku emerytalnego (...) zwiększą deficyt budżetowy w 2017 roku i sprowadzą ryzyko przekroczenia 3-proc. kryterium z Maastrich. Jednocześnie, decyzja o przełożeniu o co najmniej 2 lata obniżki VAT, w połączeniu z lepszą ściągalnością podatków (...) oraz wzrostem gospodarczym wspierają nasze prognozy w utrzymaniu deficytu w 3-proc. ramach" - napisano w raporcie.

O agencji

Moody's to obok Standard & Poor's i Fitch najważniejsza na świecie agencja ratingowa oceniająca, komu i za ile pożyczyć pieniądze. Opinie "wielkiej trójki" bierze pod uwagę cały świat. Te opinie tzw. ratingi, czyli oceny wiarygodności kredytowej. Przyznawane są spółkom, bankom, miastom, państwom. Ocena państwa realnie przekłada się na jego atrakcyjność gospodarczą.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane