• rozwiń
    • WIG20 2208.54 -0.16%
    • WIG30 2497.43 -0.11%
    • WIG 57950.18 -0.06%
    • sWIG80 11410.26 -0.38%
    • mWIG40 3665.88 +0.46%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 17:15

Dostosuj

MON szykuje zmiany w systemie zaopatrywania armii w czasie wojny

Błaszczak o powołaniu nowej dywizji Wojska Polskiego Odtwórz: Błaszczak o powołaniu nowej dywizji Wojska Polskiego
Błaszczak o powołaniu nowej dywizji Wojska Polskiego "Źródło: tvn24"

Sejmowa komisja obrony będzie pracować nad systemem zaopatrywania Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - poinformował szef komisji Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Ma to związek z prowadzonymi w Ministerstwie Obrony Narodowej pracami nad projektem zmian w ustawie dotyczącej Programu Mobilizacji Gospodarki, a także ze spodziewanymi wynikami kontroli NIK w tym zakresie.

Posłowie komisji obrony rozpatrzyli we wtorek informację szefa MON "na temat przygotowania i realizacji przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zadań na rzecz obronności państwa wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) jako element systemu zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w czasie >>W<<". Posiedzenie było niejawne.

Nowelizacja ustawy

Zgodnie z informacjami PAP, podczas posiedzenia komisji obrony, MON, poza przedstawieniem informacji niejawnych dotyczących PMG, poinformowało posłów, że chce znowelizować wspomnianą ustawę z sierpnia 2001 roku. Michał Jach potwierdził, że resort jest już na końcowym etapie prac nad takim projektem nowelizacji. Zdaniem Jacha jest on już na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Zdaniem posła PO ustawę trzeba znowelizować, bo od czasu jej obowiązywania, czyli od 2001 roku "zmieniły się realia" dotyczące potrzeb państwa i przedsiębiorców przewidzianych w systemie zabezpieczenia sił zbrojnych na czas "W" (w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny).

Z kolei wiceszef komisji obrony Czesław Mroczek potrzebę prac nad zmianami uzasadnia oceną wystawioną przez NIK. Poseł PO spodziewa się bowiem, że będzie ona negatywna. Mroczek już zapowiedział, że kluby opozycyjne będą wnioskować o rozpoczęcie takich prac w sejmowej komisji obrony. Wyraził też nadzieję, że taki wniosek poprą "wszyscy posłowie komisji, a nie tylko opozycja".

Jach zapowiada, że prace komisji w tym zakresie będą prowadzone, gdy już MON przedstawi projekt nowelizacji, a NIK raport z kontroli.

Jak wynika z relacji członków komisji, obecni na posiedzeniu niejawnym przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli poinformowali, że przeprowadzili trwającą dwa lata kontrolę sytemu zaopatrywania Sił Zbrojnych w czasie "W". Raport z tej kontroli ma być wkrótce przedstawiony uprawnionym podmiotom.

Zaopatrywanie Sił Zbrojnych w czasie "W"

Z informacji na stronach MON wynika, że PMG jest opracowywany na podstawie ustawy z 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców na okres dziesięciu lat (co cztery lata). Jest to dokument niejawny przyjmowany przez Radę Ministrów stosowną uchwałą.

"Jednym z zasadniczych elementów mobilizacji państwa jest przestawienie produkcji zakładów przemysłowych z produkcji pokojowej na wojenną. Zawiera zadania produkcyjno-remontowe, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorców w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw sprzętu wojskowego oraz usług na rzecz Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych organów" - wyjaśnia na swoich stronach MON.

Według resortu "w PMG mogą być ujęci tylko przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów". Jak zaznaczono, na realizację zadań wynikających z PMG przedsiębiorcy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w łącznej wysokości około 120-130 mln zł rocznie".

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane