• rozwiń

Rewolucja w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Pięć rzeczy, które warto wiedzieć

Rewolucja w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Pięć rzeczy, które warto wiedzieć
Foto: shuttertock Foto: mieszkania.jpg

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zakłada ona m.in. przyznawanie mieszkań komunalnych tylko na czas określony. Przedstawiamy, co ma się zmienić.

Jak argumentuje MIB, celem nowelizacji przepisów jest "próba rozwiązania poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych".

Oto co ma się zmienić:

1. Przyznawanie mieszkania

Przyznanie lokalu komunalnego ma być uzależnione nie tylko od dochodów, ale także od stanu majątkowego. Wprowadzony zostanie dla osób ubiegających się o przyznanie lokalu obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o stanie majątkowym, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

2. Umowa

Projekt przepisów wprowadza dla gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zamierania umów na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż pięć lat. Umowy te będą mogły zostać zawarte na następny okres, ale po uwzględnieniu aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej najemcy.

3. Prawa nabyte

Zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych, znowelizowane przepisy będą dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie zmienionych przepisów.

4. Rozwiązanie umowy

Nowelizacja wprowadza definicję kosztów utrzymania lokalu (zamiast wydatków) i jednoznacznie określa rodzaje opłat z tytułu których zaległości mogą być podstawą rozwiązania stosunku prawnego.

Umożliwia ponadto rozwiązanie umowy w sytuacji, gdy najemca posiada prawo do innego lokalu, nie tylko w danej miejscowości, ale także w miejscowości pobliskiej.

Wprowadzono możliwość rozwiązania umowy najmu lokalu, z jednoczesnym zaoferowaniem lokalu zamiennego, gdy lokal wynajmowany ma nieproporcjonalnie dużą powierzchnię w stosunku do liczby zamieszkujących go osób.

5. Terminy

Ustawa ma szansę zostać przyjęta w pierwszej połowie 2017 r. Ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów o odszkodowaniach, które mają wejść w życie 1 stycznia drugiego roku następującego po ogłoszeniu ustawy.

 

Zobacz, wicepremier Morawiecki o programie Mieszkanie plus:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane