• rozwiń

Stabilne ceny energii i wysokie wpływy podatkowe. Energia jądrowa dla Polaków

Stabilne ceny energii i wysokie wpływy podatkowe. Energia jądrowa dla Polaków
Foto: Wikipedia (CC BY SA 3.0) Foto: Elektrownia jądrowa w Polsce ma być chłodzona wodą morską

Stabilne i niezawodne dostawy energii spełniającej normy środowiskowe, poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwój nowoczesnej gałęzi przemysłu, wysokie wpływy podatkowe, to niektóre korzyści płynące z programu jądrowego - uważają analitycy resortu energii.

W opracowaniu, które powstało w Ministerstwie Energii, autorzy podkreślają, że przemysł jądrowy to branża oparta na wiedzy, o wysokiej wartości dodanej, wykorzystująca nowe technologie, o szerokim zastosowaniu w gospodarce.

Elektrownia jądrowa

W ich opinii, gdyby w Polsce istniała chłodzona wodą morską elektrownia jądrowa, w sierpniu 2015 r. nie doszłoby do ograniczenia dostaw energii dla wybranych grup odbiorców. Podczas upałów  wysoka temperatura powietrza i wody spowodowała z jednej strony zwiększenie zużycia energii na potrzeby klimatyzacji, z drugiej zaś obniżenie poziomu wody w rzekach i jeziorach oraz podgrzanie wody pobieranej do chłodzenia skraplaczy turbin w elektrowniach węglowych. Żeby nie przekroczyć dopuszczalnych norm podgrzewania wody, elektrownie węglowe musiały ograniczyć swą moc. Tymczasem gdyby istniała zlokalizowana nad morzem i wykorzystująca do chłodzenia morską wodę elektrownia jądrowa, ograniczenia nie byłyby potrzebne.

Jak wyliczyli autorzy opracowania, strata PKB, jaką poniosła polska gospodarka z tego tytułu, mogła wynieść 607 mln zł. Według metodologii Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) kwota ta była niższa i wynosiła 385 mln zł.

Kolejną korzyścią z istnienia w Polsce elektrowni atomowej byłaby możliwość uniknięcia kosztów uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 5-7 mld zł rocznie - przy założeniu, że funkcjonowałyby dwie elektrownie o mocy ok. 6000 MW netto.

Reaktory nowej generacji

Jak podkreślili autorzy opracowania, elektrownie jądrowe to nie tylko energia elektryczna. W kilku państwach europejskich jądrowe bloki energetyczne II i III generacji (chodzi o reaktory lekkowodne o mocy 300-1700 MW) pracują w trybie częściowej kogeneracji, wytwarzając również ciepło użytkowe dla miejskich sieci ciepłowniczych czy zakładów przemysłowych. Ciepło to następnie można wykorzystać do produkcji chłodu.

W Polsce - zauważyli - pracuje już kilka instalacji produkujących tzw. wodę lodową z ciepła sieciowego, a scentralizowane chłodnictwo stopniowo staje się trendem rozwojowym wielu miast UE - np. Sztokholmu, Uppsali, Helsinek i Berlina.

"Reaktory energetyczne mogą dodatkowo produkować radioizotopy dla medycyny i przemysłu, a produkcja radioizotopów jest niezwykle rentowna" - napisano.

Dochody z podatków

Ważnym oddziaływaniem sektora jądrowego, jest - zdaniem analityków ME - „oddziaływanie fiskalne”.

"W niektórych krajach europejskich rentowność elektrowni jądrowych jest tak duża, że rządy obłożyły je bardzo wysokimi podatkami, mającymi różną formę, z których m.in. dotują odnawialne źródła energii (OZE) – na przykład w Niemczech, Belgii i Szwecji" - napisali w raporcie.

Autorzy wyliczyli też możliwą wielkość dochodów podatkowych budżetu państwa. W przypadku budowy i eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6000 MW mogło by to być ponad 420 mln zł rocznie (etap eksploatacji) przez ok. 80 lat lub dłużej. "Podana liczba jest oczywiście efektem wielu założeń, ale z dużym prawdopodobieństwem oddaje skalę spodziewanych dochodów budżetowych" - podkreślili.

Ceny energii

Ich zdaniem energetyka jądrowa oznacza też stabilizację cen energii, a co za tym idzie utrzymanie niskich kosztów działalności biznesowej. Do tego dochodzi wzrost jakości produkcji i usług przemysłu poprzez wysokie standardy i wymogi jakościowe, zarówno dla materiałów (stal, beton, tworzywa sztuczne), urządzeń (pompy, zawory, turbiny, elektronikę), jak i procedur postępowania pracowników.

Pod koniec stycznia minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Polska chce być ważnym partnerem na europejskim rynku energii, dlatego "widzi potrzebę elektrowni jądrowej". Jak mówił, początkowo mógłby powstać blok "powyżej 1000 MW", a w budowie siłowni powinny też uczestniczyć polskie przedsiębiorstwa.

Według badania opinii ze stycznia br. przeprowadzonego na zlecenie ME, 61 proc. Polaków chce budowy elektrowni jądrowej w kraju. Resort podkreśla, że to najwyższy wynik w historii badania. W porównaniu do 2015 r. odsetek zwolenników budowy elektrowni jądrowej wzrósł o 10 punktów procentowych.

 

Ekspert: Polska dużo traci wizerunkowo na problemach z energią (materiał z 2015 r):

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane