• rozwiń

Temat: Gospodarka

Luka w podatku VAT nadal straszy. Miliardy złotych przechodzą fiskusowi koło nosa

Jak działają karuzele VAT? Odtwórz: Jak działają karuzele VAT?
Jak działają karuzele VAT? "Źródło: TVN24 BiS"

W 2017 roku luka w VAT wyniosła około 25 miliardów złotych i nadal istnieje znacząca przestrzeń do lepszej ściągalności w kolejnych latach - ocenia Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2017 roku.

"Opierając się na metodyce Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, można oszacować, że w 2017 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji wyniosła 10,8 mld zł (z 17,4 mld zł uzyskanych w latach 2016 - 2017)" - napisano.

Zdaniem resortu potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły w 2017 roku wymierne efekty.

Brakujący VAT

"Pomimo faktu, że według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6,0 pkt. proc.), to wciąż wynosiła ona ok. 25 mld zł, tj. ok. 14,0 proc. potencjalnych wpływów. Istnieje więc znacząca przestrzeń do poprawy w zakresie ściągalności podatku VAT w nadchodzących latach" - dodano.

W ubiegłym roku firma doradcza PwC informowała, że według prognozy jej ekspertów w 2017 r. luka podatkowa w VAT w Polsce zmniejszy się o 13 mld zł do 39 mld zł.

Luka VAT to różnica pomiędzy realnymi wpływami z podatku VAT a wpływami możliwymi do osiągnięcia. Powstaje w konsekwencji zarówno oszustw podatkowych, jak również funkcjonowania szarej strefy czy niewydajności poboru podatków.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane