• rozwiń

Likwidacja resortu skarbu ma przynieść 100 mln zł rocznie

Likwidacja resortu skarbu ma przynieść 100 mln zł rocznie
Foto: Shutterstock Foto: Zmianie ma ulec m.in. model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa

Likwidacja MSP m.in. przyniesie oszczędności w wysokości 100 mln zł rocznie - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu, publikując założenia do projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

"Należy podkreślić, iż likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) wygeneruje blisko 100 mln zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań" - napisano.

Na co pójdą pieniądze?

Rząd w projekcie ustawy będzie proponował m.in utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego, zapewniającego Prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Zmianie ma ulec model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. Rząd chce zrezygnować z prywatyzacji bezpośredniej. "W tym zakresie ustawa zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych" - napisano.

Nadzór właścicielski nad spółkami ma zostać określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, który w tym zakresie będzie pełnił rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej.

Rząd liczy, że efektem zmian będzie m.in długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Liczy też na synergię między spółkami z udziałem Skarbu Państwa i intensyfikowanie współpracy między nimi w celu maksymalnego wykorzystania i zwiększenia ich potencjału rozwojowego oraz inwestycyjnego.

Oczekuje też poprawy warunków do ekspansji polskich firm i polskiego kapitału oraz wzrost wartości polskich przedsiębiorstw w skali globalnej.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane