• rozwiń

Warto mieć tę kartę za granicą. EKUZ na dłużej

Uważaj na groźne bakterie. Jak jeść zdrowo w trakcie upałów? Odtwórz: Uważaj na groźne bakterie. Jak jeść zdrowo w trakcie upałów?
Uważaj na groźne bakterie. Jak jeść zdrowo w trakcie upałów? "Źródło: TVN24 BiS"

Narodowy Fundusz Zdrowia wydłuża ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dla sporej części osób będzie ona ważna trzy lata, a nie jak dotąd 18 miesięcy. Zmiany wejdą w życie 1 czerwca.

W uzasadnieniu do wydanego w tym tygodniu zarządzenia prezesa NFZ Andrzeja Jacyny wskazano, że decyzja taka zapadła w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem możliwością uzyskania EKUZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju.

Zainteresowanie rośnie

NFZ wyjaśnia, że w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem EKUZ zdecydowano o wydłużeniu okresu ważności karty do trzech lat dla grupy wnioskodawców, dla której wydawane jest około 44 proc. wszystkich kart w ciągu roku.

Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w Polsce, rozumianych jako pracownicy; członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; funkcjonariuszy służb mundurowych; funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW; posłów i senatorów; sędziów, prokuratorów i ławników, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą). W praktyce chodzi o osoby, które wyjeżdżają w celu innym niż związany z pracą za granicą lub nauką (np. turyści).

W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytów ważność karty nadal wynosić będzie pięć lat.

Fundusz podkreśla, że wydłużenie okresu ważności pozwoli na zmniejszenie częstości składania wniosków przez zainteresowanych, nie zwiększając znacznie ryzyka związanego z nieuprawnionym posługiwaniem się kartami.

Od czerwca

Jak zapewniono, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie, jak dotychczas, ponosił koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, którym wydał EKUZ. W przypadku posługiwania się dokumentem przez osobę, która utraciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jako postępowanie nieuprawnione będzie skutkować dochodzeniem przez NFZ zwrotu wydatków.

Zarządzenia ma wejść w życie od 1 czerwca.

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane