• rozwiń

Temat: Rząd PiS

Urzędnik zabrał pieniądze z 500 plus? Możesz się odwołać

Urzędnik zabrał pieniądze z 500 plus? Możesz się odwołać
Foto: Shutterstock Foto: Wystartowały kontrole rodzin, które otrzymują świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus

Rodziny otrzymujące 500 plus nie mają obowiązku gromadzić żadnych rachunków, faktur a od decyzji urzędników mogą się odwołać - podkreśla w komunikacie przesłanym tvn24bis.pl biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do ośrodków pomocy społecznej płyną donosy na rodziny, które mają niewłaściwie wydawać pieniądze z rządowego programu. Urzędnicy ruszyli w teren.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o rozpoczynających się kontrolach rodzin, którym wypłacono świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. Urzędnicy opiekujący się rodzinami dysfunkcyjnymi odwiedzą je i będą pytać, na co wydawane są otrzymane pieniądze.

O kontrolach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytane przez tvn24bis.pl o przebieg kontroli przypomina, że "rodziny otrzymujące 500 plus nie mają obowiązku gromadzić żadnych rachunków, faktur, itp., dokumentujących jakie zakupy/wydatki ponieśli rodzice z kwot wypłacanego im świadczenia wychowawczego".

"Organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, nie ma żadnej podstawy prawnej aby warunkować formy wypłaty tego świadczenia w zależności od tego, czy dana rodzina posiada, czy też nie posiada takie rachunki/faktury/potwierdzenia" - dodano.

Resort podkreśla również, że "nie ma i nigdy nie było ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, żadnych >>wytycznych<< w sprawie >>zmasowanych<< bądź >>wyrywkowych<< kontroli dotyczących obowiązku sprawdzania w każdym wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego danych dochodowych podanych w tym wniosku, jak i oświadczeń dołączanych do ww. wniosków".

Do ośrodków pomocy społecznej płyną donosy na rodziny, które mają niewłaściwie wydawać pieniądze z programu 500 plus. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane. Zapadły też już pierwsze decyzje o zmianie formy wypłaty świadczeń z gotówki na bony. Urzędnicy są przekonani, że to dopiero początek i z czasem będzie więcej takich spraw.

MRPiPS przypomina, że "od decyzji gminnego organu właściwego w przedmiocie świadczeń wychowawczych, przysługuje stronie odwołanie, w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu zawartym w takiej decyzji, czyli jest to odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego".

"Nie traktujemy polskich rodzin, jako rodziny patologiczne"

Na stronie internetowej MPIPS czytamy: Nie traktujemy polskich rodzin, jako rodziny patologiczne. Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba.

Projekt ustawy zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy

zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Urzędnicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.

Przygotowywany przez MRPiPS projekt zawiera już przepisy dot. konsekwencji w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

 

Zobacz materiał o kontrolach ws. 500 plus (31.05.2016):

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane