• rozwiń

Temat: Kompania Węglowa w tarapatach

Dwa nowe fotele w zarządzie Kompanii Węglowej zajęte. Nadal jest jeden wakat

Dwa nowe fotele w zarządzie Kompanii Węglowej zajęte. Nadal jest jeden wakat
Foto: KW Foto: Dotychczas KW zarządzał dwuosobowy zarząd

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej rozstrzygnęła w poniedziałek konkursy na stanowiska dwóch członków zarządu. Zostali nimi Przemysław Walczak (wiceprezes ds. pracy) oraz Andrzej Tor (wiceprezes ds. produkcji). Nie wyłoniono kandydata w konkursie na trzeciego wiceprezesa.

Postępowania te były następstwem rezygnacji czterech członków zarządu złożonych na ręce rady nadzorczej 19 stycznia br. Zrezygnowali wówczas: b. wiceprezes ds. pracy Piotr Rykala, b. wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Władysław Kulczycki, b. wiceprezes ds. produkcji Janusz Chmielewski oraz b. wiceprezes ds. restrukturyzacji i rozwoju Tomasz Jakubowski.

Konkursy na trzy stanowiska

Kompanią Węglową od tego czasu zarządzał dwuosobowy zarząd (prezes Krzysztof Sędzikowski oraz wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Michał Sobel). W następnych dniach ogłoszono konkursy na trzy stanowiska: ds. finansów, ds. pracy i ds. produkcji. Rada nadzorcza zdecydowała o zmniejszeniu składu zarządu i rezygnacji ze stanowiska wiceprezesa ds. restrukturyzacji.

Jak poinformowała KW w poniedziałkowym komunikacie, Przemysław Walczak został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. pracy KW już z dniem 9 lutego, a Andrzej Tor obejmie stanowisko wiceprezesa ds. produkcji z dniem 10 lutego.

„Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie na stanowisko wiceprezesa do spraw ekonomiki i finansów bez wyłonienia kandydata na członka zarządu” - wyjaśniono w komunikacie.

Umowa z Węglokoksem

W poniedziałek Kompania Węglowa podpisała również ze spółką Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy przedwstępną warunkową umowę sprzedaży czterech tzw. kopalń rybnickich. Ma to być źródło środków na bieżącą działalność firmy oraz początek tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej – zgodnie z planem naprawczym dla tej firmy, a także zawartym 17 stycznia porozumieniem między stroną rządową a górniczymi związkami.

Tego dnia Węglokoks podał w komunikacie, że w skład zarządu będącej w organizacji spółki Węglokoks ROW z dniem 4 lutego zostali powołani Jerzy Polok (na stanowisko prezesa) oraz Krzysztof Rzyski (na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych). Pierwszy zarząd tej spółki ma składać się z dwóch członków.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane