• rozwiń

Spór o płacę minimalną kierowców. Bruksela zapowiada działania

Spór o płacę minimalną kierowców. Bruksela zapowiada działania
Foto: Shutterstock Foto: Komisja ds. Transportu intensywnie pracuje nad uproszczeniem obowiązujących regulacji

Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc wysłała odpowiedź na list ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, zawierający obawy związane z wprowadzeniem przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu w Niemczech, Francji i Belgii.

Komisarz zapewniła, że podlegający jej urzędnicy „aktywnie badają” tę kwestię. Poinformowała, iż 16 czerwca 2016 r. Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu procedury o naruszenie przepisów w stosunku do Francji oraz planuje podjęcie podobnych kroków wobec Niemiec.

Dodała, że Komisja ds. Transportu intensywnie pracuje nad uproszczeniem obowiązujących regulacji. Wśród nich Komisarz wymieniła m.in. niejasną zasadę regularnego tygodniowego odpoczynku oraz nieefektywne i niespójne egzekwowanie przepisów.

Gruntowne analizy

Komisarz podkreśliła, że stosowanie krajowych regulacji o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym jest również szczegółowo analizowane. Przypomniała, że zastosowanie obowiązującej dyrektywy o pracownikach delegowanych do sektora międzynarodowego transportu drogowego „budzi pytania i wątpliwości prawne.”

Jej zdaniem, zasadność stosowania przepisów regulujących kwestie delegowania w transporcie drogowym powinna być oceniona w kontekście porządku prawnego dotyczącego sektora transportu.

Zapewniła, że celem Komisji jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ochroną socjalną pracowników i wolnym przepływem usług w transporcie drogowym na terenie UE. Komisji zależy też na jednolitym egzekwowaniu przepisów we wszystkich państwach Wspólnoty.

Poprawić system

Komisarz wyraziła jednocześnie nadzieję na wsparcie ze strony polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w pracach nad poprawą „płynnego funkcjonowania uczciwego, bezpiecznego i efektywnego” sektora transportu drogowego.

List otrzymali także ministrowie transportu Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji i Słowenii i Węgier.

 

Związkowcy kontra pracodawcy. Spór o płacę minimalną:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane