• rozwiń
  • WIG20 2372.33 +0.07%
  • WIG30 2722.04 +0.07%
  • WIG 60959.72 +0.03%
  • sWIG80 11989.42 -0.64%
  • mWIG40 4183.30 -0.01%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 17:15

Dostosuj

Rozdają kredyty na potęgę. Banki rosną w siłę

Wzrost sprzedaży samochodów i mieszkań. "Ludzie nie chcą trzymać pieniędzy w bankach" Odtwórz: Wzrost sprzedaży samochodów i mieszkań. "Ludzie nie chcą trzymać pieniędzy w bankach"
Wzrost sprzedaży samochodów i mieszkań. "Ludzie nie chcą trzymać pieniędzy w bankach" "Źródło: Fakty TVN"

Wzmocnienie bazy kapitałowej banków, zwiększenie akcji kredytowej, zmniejszenie liczby kredytów walutowych oraz kredytów zagrożonych - to niektóre konkluzje, zawarte w przedstawionym w piątek na stronie Komisji Nadzoru Finansowego raporcie o sytuacji banków w I kwartale bieżącego roku.

Komisja podkreśla, że w I kwartale 2017 roku "sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych".

Z raportu wynika m.in., że w I kwartale br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej banków (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec ub.r. do 178,1 mld zł na koniec marca br., tj. o 1,5 proc.; współczynnik kapitału Tier I wzrósł  z 16,1 proc. do 16,5 proc., a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7 proc. do 17,9 proc.).

Poniżej oczekiwań

Raport przyznaje zarazem, że na koniec marca br. siedem banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (dwa w zakresie funduszy własnych, trzy w zakresie współczynników kapitałowych, a dwa zarówno w zakresie funduszy własnych, jak i współczynników kapitałowych), choć ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był marginalny (0,3 proc.).

Ponadto, dodaje komisja w raporcie, jeden bank komercyjny oraz 34 banki spółdzielcze nie spełniały zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 2,2 proc.). "Pomimo, że liczba i udział banków niespełniających wymagań regulacyjnych lub zaleceń KNF była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny" - czytamy w raporcie.

Gorsze wyniki

Z raportu wynika, że sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Nadal utrzymuje się też nadwyżka depozytów nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 96,7 proc.).

Zrealizowany przez sektor bankowy w I kwartale br. wynik finansowy netto okazał się jednak niższy, niż w analogicznym okresie ub.r. (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 2 mld 818 mln zł i był o 385 mln zł, tj. o 12,0 proc. niższy niż w analogicznym okresie ub.r.; pogorszenie wyników odnotowano w 217 podmiotach skupiających 56,8 proc. aktywów sektora; 17 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł) - dodaje raport. 

Jednocześnie, dodaje raport, "przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w połączeniu ze stabilną sytuacją przedsiębiorstw, dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy, dalszą  poprawą  nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów, jak też  środowisko niskich stóp procentowych sprzyjały zwiększeniu skali działania sektora bankowego w niektórych obszarach".

Polski kapitał

W strukturze własnościowej sektora, informuje dokument, odnotowano wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez inwestorów krajowych (z 43,4 proc do 44,9 proc.), co wynikało głównie ze wskazanego wyżej okresowego przyrostu sumy bilansowej banku państwowego.

"W kolejnym okresie dojdzie jednak do zasadniczej zmiany struktury własnościowej w sektorze bankowym, w związku z przejęciem kontroli nad Bankiem Pekao SA przez kapitał polski (PZU SA i PFR SA), co doprowadzi do zwiększenia udziału kapitału krajowego w aktywach sektora do około 55 proc." - zaznacza KNF w raporcie.

Więcej kredytów

W I kwartale br. odnotowany też został przyrost akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 10,5 mld zł, tj. o 0,9 proc.; po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut o około 24,5 mld zł, tj. o 2,1 proc.), był znacznie wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. (ponad czterokrotnie) - zaznacza komisja. "Wynikało to głównie ze wzrostu kredytów dla sektora przedsiębiorstw, a w mniejszym stopniu ze wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych i sektora finansowego" - głosi raport.

Przyrost kredytów dla przedsiębiorstw, był bowiem znacznie wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ub.r. (o około 60 proc.).

"Rozwojowi akcji kredytowej sprzyja środowisko niskich stóp procentowych, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz względna stabilizacja cen na rynku nieruchomości. Dodatkowo popyt wzmocniony jest przez program 'Mieszkanie dla Młodych'. W strukturze walutowej portfela odnotowano dalsze zmniejszenie udziału kredytów walutowych (z 41,4 proc. na koniec ub.r. do 39,6 proc. na koniec marca br.), jak też obniżenie stanu zadłużenia w walucie oryginalnej (zadłużenie z tytułu kredytów CHF zmniejszyło się z 32,6 mld CHF na koniec ub.r. do 32,0 mld CHF na koniec marca br.)" - czytamy w raporcie.

Wyższy o ok. 5 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego był też przyrost stanu portfela kredytów konsumpcyjnych.

Kredyty konsumenckie

"Zwiększeniu akcji kredytowej sprzyja poprawa sytuacji na rynku pracy, rekordowo wysoki poziom optymizmu konsumentów, niskie stopy procentowe, poprawa jakości kredytów, jak też modyfikacja strategii działania części banków w kierunku większego udziału krótkoterminowych kredytów detalicznych. Dodatkowym czynnikiem, który może mieć korzystny wpływ na rozwój akcji kredytowej w tym obszarze jest uruchomiony w ub.r. Program +Rodzina 500 plus+, który może zwiększać skłonność części gospodarstw domowych do zwiększenia swojego zadłużenia, jak też skłonność banków do rozszerzenia akcji kredytowej" - piszą autorzy raportu.

Stabilna pozostaje też, wynika z raportu, jakość portfela kredytowego. W I kwartale br. odnotowano m.in. zmniejszenie stanu kredytów zagrożonych. "Obniżenie stanu kredytów zagrożonych w połączeniu ze wzrostem portfela kredytowego doprowadziło do zmniejszenia udziału kredytów zagrożonych (z 6,1 proc. na koniec ub.r. do 6,0 proc. na koniec marca br.)" - głosi raport.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (2)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze
KazioP
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
jawotr
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane