• rozwiń

KNF ukarała Ryszarda Krauze. Zapłaci 400 tys. złotych

KNF ukarała Ryszarda Krauze. Zapłaci 400 tys. złotych
Foto: fotorzepa Foto: Agentom CBA nie udało się na niczym przyłapać Ryszarda Krauze

400 tys. zł - taką karę nałożyła na Ryszarda Krauze Komisja Nadzoru Finansowego. Biznesmen został ukarany za naruszenie obowiązku informacyjnego.

Sprawa dotyczy opublikowanego 28 grudnia 2011 roku oświadczenia Ryszarda Krauze o tym, że zamierza on zwiększyć udziały w spółce Petrolinvest do poziomu co najmniej 25 proc.

Za co?

Naruszenie zdaniem KNF dotyczyło "niepoinformowania Komisji oraz spółki Petrolinvest S.A w wymaganym prawem terminie o zmianie zamiaru dalszego zwiększania wraz z Prokom Investments S.A. oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Petrolinvest S.A. w okresie dwunastu miesięcy od dnia 28 grudnia 2011 r.”.

Do zwiększenia udziałów przez Krauzego nie doszło. "Wobec tego Krauze powinien dokonać aktualizacji zadeklarowanego zamiaru i poinformować Komisję oraz spółkę o zmianie zadeklarowanego w dniu 28 grudnia 2011 r. zamiaru nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zaistnienia tej zmiany" - czytamy w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmienił plany

Zdaniem KNF Ryszard Krauze nie zawiadamiając Komisji oraz spółki o tym, że zmienił plany naruszył "art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie oraz przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania".

"Złożenie przez Ryszarda Krauze oświadczenia o zamiarze zwiększenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 15 proc. ogólnej liczby głosów w spółce stanowiło istotną informację dla rynku, która mogła być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i tym samym mogła wpływać na wolumen obrotu i kurs akcji spółki" - tłumaczy KNF.

"Prawidłowość i terminowość informowania przez akcjonariuszy o zmianie ich zaangażowania oraz o planach co do zmiany tego zaangażowania w daną spółkę publiczną ma szczególne znaczenie dla pozostałych uczestników rynku, bowiem może mieć istotny wpływ na ich decyzje inwestycyjne. Brak transparentności w zakresie informowania rynku o zmianie stanu posiadania akcji przez poszczególnych akcjonariuszy prowadzi do szkodliwej dla rynku dezinformacji i podważać zaufanie do rynku kapitałowego" - czytamy w uzasadnieniu decyzji KNF.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane