• rozwiń

Temat: Gospodarka

Za blokowanie numerów możesz trafić do więzienia. Oto najważniejsze zmiany

Jedziesz autem? Odłóż telefon Odtwórz: Jedziesz autem? Odłóż telefon
Jedziesz autem? Odłóż telefon "Źródło: tvn24bis"

Za nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych, zwłaszcza 112, 997, 998 i 999 będzie grozić grzywna, areszt a nawet więzienie - przewiduje nowelizacja Kodeksu wykroczeń, która wczoraj weszła w życie. Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z nowymi przepisami.

1. Dlaczego?

Zmiana ma zapewnić łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do następujących numerów alarmowych: 112 (numer alarmowy), 984 (pogotowie rzeczne), 985 (ratownictwo morskie i górskie), 986 (staż miejska), 997 (policja), 998 (straż pożarna) i 999 (pogotowie ratunkowe), przez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów.

W całej Unii Europejskiej ponad połowa zgłoszeń kierowanych pod numer 112 jest bezzasadna. W Polsce monitoring funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2015 r. zarejestrowano łącznie 21 mln 4 tys. 785 zgłoszeń, z tego 9 mln 389 tys. 261 (45 proc.) stanowiły zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub nieuzasadnione. Z kolei w 2016 r. zarejestrowano łącznie 19 mln 482 tys. 287 zgłoszeń przychodzących, z czego aż 9 mln 84 tys. 595 (46,63 proc.) stanowiły zgłoszenia nieuzasadnione.

2. Jakie zmiany?

Dotychczas w Kodeksie wykroczeń nie uwzględniano przypadków polegających na blokowaniu numerów alarmowych przez samo wykonywanie połączeń. Art. 66 tego kodeksu we wcześniejszej wersji mówił, że podlega karze kto - chcąc wywołać niepotrzebną czynność - fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia.

Nowelizacja uzupełniła ten przepis, dodając do niego zapis przewidujący, iż karom tym podlegał będzie również "kto umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego".

"Nowa regulacja umożliwi zwalczanie szkodliwych zachowań niezależnie od motywów, które skłaniają sprawcę do działania. Przepis obiektywizuje podstawy odpowiedzialności, która będzie się aktualizować dopiero w przypadku utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego" - uzasadnia ustawodawca.

3. Jakie kary?

Blokowanie numerów alarmowych, podobnie jak fałszywe zgłoszenia podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. zł

4. Przykłady

Co można uznać za przykład nadużycia, które może zostać ukarane? Na przykład działanie mężczyzny z Nowego Tomyśla, który w ciągu sześciu godzin 67 razy wybierał numer 112 i 997, dezorganizując pracę dyżurnego policji i straży pożarnej, czy zachowanie mieszkanki Ełku, która zablokowała policyjną linię telefoniczną, dzwoniąc na numer 997 ponad 200 razy dziennie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane