• rozwiń

Czas na pierwszy dzwonek. Zobacz kalendarz nowego roku szkolnego

Zalewska podsumowała reformy w szkołach Odtwórz: Zalewska podsumowała reformy w szkołach
Zalewska podsumowała reformy w szkołach "Źródło: tvn24"

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 3 września i potrwa do 21 czerwca. Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach, a uczniowie będą mieli jeszcze dwie przerwy świąteczne - zimową i wiosenną. Matura rozpocznie się 6 maja, wcześniej egzaminy będą mieli gimnazjaliści i uczniowie ósmych klas.

Data rozpoczęcia nauki wynika z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim, że nowy rok zaczyna się zawsze 1 września. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, kiedy 1 września wypada w piątek, sobotę lub niedzielę; wtedy uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie - w tym roku jest to 3 września.

Przerwy świąteczne i ferie

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 22 grudnia do 2 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 18 do 23 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 12 do 27 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Od 19 stycznia do 3 lutego wolne będą mieli uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a od 26 stycznia do 10 lutego - z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W ostatniej turze (od 9 do 24 lutego) ferie zimowe będą mieli uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Egzaminy

Egzamin gimnazjalny odbędzie się 10-12 kwietnia. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej, 11 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 12 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono na 3-5 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony 15-17 kwietnia. 15 kwietnia uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, 16 kwietnia - z matematyki, a 17 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 3-5 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 26 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się 6 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a ustnych do 25 maja.

Szczegóły sesji maturalnej

Sesja maturalna rozpocznie się 6 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

7 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 14 maja, z rosyjskiego - 16 maja, z francuskiego - 17 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego i łemkowskiego - 22 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języka kaszubskiego oraz z historii muzyki i wiedzy o tańcu - 23 maja. 

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii; 10 maja: rano - z biologii, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 13 maja: rano - z chemii, po południu - z informatyki; 15 maja: rano - geografii, po południu - z historii sztuki; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 9 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 6 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 21 sierpnia, a poprawkowe ustne 20-21 sierpnia.

Dodatkowe dni wolne

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej i gimnazjum, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, by wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane