• rozwiń

Temat: Motoryzacja

Sypną setki milionów złotych na drogi. Ruszy jedenaście nowych inwestycji

Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego? Odtwórz: Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego?
Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego? "Źródło: tvn24bis.pl"

Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, Wielkopolska, Pomorze i Podkarpacie - to regiony, w których zostanie zrealizowane 11 programów inwestycji drogowych zatwierdzonych przez ministra infrastruktury. Ich łączny koszt to ponad 782 milionów złotych.

Jak wskazuje resort, są to zadania związane z budową obwodnic, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W szczególności chodzi o przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Województwo lubelskie

Inwestycja w tym województwie zakłada rozbudowę drogi krajowej numer 48 na odcinku Dęblin - Moszczanka.

Inwestycja obejmie wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś, a poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak podano, zostaną przeprowadzone między innymi zabiegi modernizacyjne na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 801 Puławy - Warszawa oraz przebudowane istniejące zatoki autobusowe.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022.

Województwo świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim nastąpić ma poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej numer 9 w Opatowie. Inwestycja polega na budowie chodnika po lewej stronie drogi krajowej, na odcinku o łącznej długości 1114 metrów.

Resort wskazuje, że celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poruszających się po poboczu gruntowym. Na tym odcinku występuje dodatkowo relatywnie duży ruch pojazdów gospodarczych (28 ciągników rolniczych / dobę) i pojazdów ciężarowych (3 269 poj. / dobę) - czytamy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2019 roku.

Ponadto, na drodze krajowej 74 w miejscowościach Tomaszów, Marcinkowice, Opatów powstaną chodniki w ciągu DK74 o łącznej długości 1740 metrów. Inwestycja ma zostać zrealizowana za dwa lata.

Chodnik zostanie wybudowany także w miejscowości Wyszmontów w ciągu drogi krajowej numer 79. Inwestycja polega na budowie chodnika o długości 2380 metrów wraz z dojściami do przystanków autobusowych. Jednocześnie poinformowano, że Gmina Ożarów zadeklarowała współfinansowanie prac projektowych i budowy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2019 roku.

Województwo wielkopolskie

W 2018 roku ma zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej numer 11 na odcinku Szalonka - Granice. Jak czytamy w komunikacie, budowa pozwoli na połączenie trasy pieszo-rowerowej z wykonanymi wcześniej odcinkami od Opatowa do Szalonki oraz od Siemianic do granicy województwa (Kostów).

W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych ma się poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Nekla. W ramach zadania nad drogą wybudowana zostanie kładka dla pieszych wraz z pochylniami i dojściami do obiektu. Pracę zakończą się w przyszłym roku.

Ponadto, na liście inwestycji jest przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej numer 11 z drogą powiatową do Dębiec. W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie DK11 z drogą powiatową.

Wybudowany zostanie lewoskręt na pasie prowadzącym w kierunku Kórnika. Na przebudowanym skrzyżowaniu zlokalizowanie będzie przejście dla pieszych wraz z azylem. Nawierzchnia zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną także pobocza, zatoki autobusowe i system odwodnienia drogi. Inwestycja obejmie również budowę kanału technologicznego oraz chodników w obrębie skrzyżowania. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskazano, że inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Województwo pomorskie

W województwie pomorskim dojdzie do rozbudowy drogi krajowej numer 22 na odcinku Czarna Woda - Zblewo.

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia i wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 11,5 t/oś. Ponadto rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, kanał technologiczny, zatoki autobusowe oraz wybudowane miejsca do ważenia pojazdów. Realizacja tej inwestycji przypada na lata 2020-2022.

Rozbudowana zostanie także droga krajowej numer 22 na odcinku Czersk - Czarna Woda.

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia i wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 11,5 t/oś. Ponadto wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, kanał technologiczny, 7 zatok autobusowych oraz przebudowany most. Zadanie obejmuje 10,2 km odcinek drogi. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2020–2021.

Województwo podkarpackie

Ministerstwo zatwierdziło również rozbudowę drogi krajowej numer 28 na odcinku Przemyśl - Medyka.

Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. W okolicach przejścia granicznego w Medyce wybudowana zostanie zatoka służąca do ważenia pojazdów ciężarowych. Zadanie obejmuje też usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą. Realizacja tej inwestycji przypada w latach 2018-2020.

To niejedyna inwestycja na Podkarpaciu. Jak czytamy, w latach 2022-2026 zostanie zrealizowana rozbudowa drogi krajowej numer 73 wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło.

Inwestycja obejmuje rozbudowę do szerokości 7 metrów istniejących odcinków drogi na łącznej długości około 14 km oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstanie obwodnica Pilzna oraz obwodnica Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości około 21 kilometrów.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane