• rozwiń

Temat: Niedziele wolne od handlu

Sklepy zmieniają się w placówki pocztowe. "Solidarność" chce kontroli

Większość Polakow za zakazem handlu w niedziele. "To nie jest zaskoczenie" Odtwórz: Większość Polakow za zakazem handlu w niedziele. "To nie jest zaskoczenie"
Większość Polakow za zakazem handlu w niedziele. "To nie jest zaskoczenie" "Źródło: TVN24 BiS"

Handlowa Solidarność zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o zintensyfikowanie kontroli w sklepach, które obchodzą zapisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Chodzi przede wszystkim o placówki próbujące ominąć niedzielny zakaz handlu rozszerzając działalność np. o prowadzenie placówek pocztowych.

Na takie posunięcie zdecydowała się na przykład sieć Żabka, której sklepy są przemianowywane na placówki pocztowe i w związku z tym działają także w niedziele niehandlowe. Mogą pozwolić sobie na taki krok, ponieważ można w nich odbierać przesyłki kurierskie dostarczane przez Pocztę Polską. W podobnym zakresie sieć współpracuje również z DHL.

Handlowa Solidarność uważa, że na podobny krok mogą decydować się kolejne sieci, które chcąc skorzystać z wyłączeń od ograniczenia handlu zmieniają rodzaj przeważającej działalności w rejestrze PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Obchodzenie ustawy

- Zdarzają się przypadki obchodzenia zapisów ustawy. Niektórzy właściciele sklepów spożywczych czy monopolowych zmieniają wpis w rejestrze PKD dotyczący przeważającej działalności i udają, że są np. kioskami z papierosami – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.  

Przewodniczący podkreśla, że choć zdecydowana większość pracodawców podporządkowała się nowym przepisom, to są przypadki obchodzenia jej zapisów, co powinno jego zdaniem być eliminowane.

- Niezgodne z prawdą zmiany dotyczące prowadzonej działalności w rejestrze PKD są przestępstwem zagrożonym  karą nawet dwuletniego więzienia. Mam nadzieję, że pracodawcy dopuszczający się tego typu praktyk zdają sobie z tego sprawę. Zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Pracy, aby inspektorzy PIP podczas kontroli w placówkach handlowych zwracali również uwagę na ten aspekt – wskazuje Bujara.

Handlowa Solidarność w piśmie do Głównego Inspektora Pracy szczególną uwagę zwraca na przyjmowanie przez sklepy statusu placówek pocztowych.

- Sklepy nie spełniają przesłanek zawartych w definicji placówki pocztowej zapisanej w ustawie Prawo pocztowe. Tym samym postępują niezgodnie z prawem. Liczymy, że Państwowa Inspekcja Pracy podejmie zdecydowane kroki w tym zakresie, zanim te naganne praktyki ulegną eskalacji. Problem zauważył też resort rodziny i zapowiedział nowelizację ustawy w tym zakresie. To realizacja postulatu Solidarności, który zgłaszamy od wielu tygodni – podkreśla szef handlowej Solidarności.

Potrzeba pieniędzy

Handlowa Solidarność poinformowała również, że w najbliższych dniach zwróci się do marszałka Sejmu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy, aby mogła ona w pełni realizować działalność kontrolną dotyczącą ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

- Z takim wnioskiem zwróciliśmy się do pana marszałka Kuchcińskiego już podczas prac nad tegorocznym budżetem. Niestety nasze pismo w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi. Po wejściu w życie wolnych niedziel w handlu, gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań – zaznacza Bujara.

Niedziele bez handlu

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. W 2018 r. Polacy będą mogli zrobić zakupy w łącznie 21 niedziel. Najbliższa niedziela bez handlu przypada na 20 maja. Natomiast tydzień później, czyli 27 maja sklepy będą otwarte.

Liczne wyjątki

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w hotelach oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.

W niedziele zrobimy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.

Spod zakazu wyłączono także sprzedaż ryb zarówno wprost "z burty" oraz z punktów pierwszej sprzedaży.

Handel w niedziele będzie także funkcjonował na terenie jednostek więziennych, wojskowych, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych, a także w zakładach leczniczych przeznaczonych dla osób wymagających całodobowego monitoringu.

Jeśli chodzi o sklepy działające na zasadzie franczyzy - właściciel może otworzyć w niedziele placówkę tylko wtedy, gdy sprzedaż prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek". Taka sama reguła będzie dotyczyła pozostałych właścicieli innych sklepów.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane