• rozwiń

Temat: Gospodarka wg PiS

Ceny dalej spadają

Ceny dalej spadają
Foto: Shutterstock Foto: Deflacja w lutym wyniosła 0,8 proc. w ujęciu rocznym

Deflacja w lutym wyniosła 0,8 proc. w ujęciu rocznym, w stosunku do stycznia br. 0,1 proc - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Według analityków, z którymi rozmawiała PAP ceny w lutym miały spaść rdr o 0,6 proc. wobec spadku o 0,7 proc. w styczniu.

Zróżnicowana dynamika

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 1,9 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,8 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,10 p. proc.

Wyższe ceny żywności (o 0,4 proc.) oraz podwyżki opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) podniosły ten wskaźnik o 0,09 p. proc. i 0,03 p. proc.

Cukier i owoce w górę

Ceny żywności wzrosły w lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,4 proc., wobec wzrostu o 1,0 proc. w styczniu br.

Najbardziej podrożały cukier (o 4,6 proc.), owoce (o 4,3 proc.) oraz warzywa (o 1,7 proc.). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za ryby i owoce morza (o 0,6 proc.), tłuszcze roślinne (o 0,2 proc.) oraz pieczywo (o 0,1 proc.).

Tańsze niż w styczniu br. było mięso (przeciętnie o 0,7 proc., w tym mięso drobiowe - o 1,6 proc., wieprzowe - o 1,0 proc., wędliny - o 0,3 proc. przy utrzymujących się na niezmienionym poziomie cenach mięsa wołowego i cielęcego). Mniej niż w styczniu br. konsumenci płacili także za artykuły w grupie "mleko, sery, jaja" (przeciętnie o 0,3 proc., w tym za mleko - o 0,8 proc., sery i twarogi – o 0,3 proc., przy utrzymujących się na poziomie notowanym w styczniu br. cenach jogurtów, śmietany, napojów i deserów mlecznych oraz jaj). Obniżyły się również ceny makaronów i produktów makaronowych (o 0,3 proc.), tłuszczów zwierzęcych i ryżu (po 0,2 proc.) oraz mąki (o 0,1 proc.). W lutym br. ceny napojów bezalkoholowych utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

Więcej niż w styczniu br. płacono za soki owocowe (o 0,5 proc.), kawę (o 0,4 proc.), kakao i czekoladę w proszku (po 0,3 proc.) oraz wody mineralne lub źródlane (o 0,2 proc.). Obniżyły się natomiast ceny soków warzywnych i owocowo – warzywnych (o 0,9 proc.), a także herbaty (o 0,3 proc.). Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,9 proc. więcej, a za napoje alkoholowe o 0,1 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu.

Opłaty zdrowotne niższe

W lutym br., w związku z wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 2,0 proc., a odzieży - o 1,8 proc.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem utrzymały się na poziomie notowanym w styczniu br. Nie zaobserwowano zmian w opłatach za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne oraz wywóz śmieci (po 0,3 proc.), a także zaopatrywanie w wodę (o 0,2 proc.).

Opłaty za najem mieszkania pozostały na poziomie notowanym przed miesiącem. Ceny nośników energii były niższe niż w styczniu br. (przeciętnie o 0,2 proc., w tym opał - o 0,5 proc., gaz – o 0,3 proc., przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu cenach energii elektrycznej oraz energii cieplnej). W lutym br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego nie uległy zmianie. Więcej niż w styczniu br. płacono za środki czyszczące i konserwujące (o 0,3 proc.), a także artykuły włókiennicze oraz usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (po 0,2 proc.). Ceny urządzeń gospodarstwa domowego utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Potaniały natomiast meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 0,6 proc.).

Opłaty związane ze zdrowiem były niższe niż w styczniu br. o 0,1 proc. Potaniały wyroby farmaceutyczne (o 0,3 proc.). Ceny usług sanatoryjnych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Więcej niż w styczniu br. należało zapłacić za usługi stomatologiczne (o 0,4 proc.), lekarskie i szpitalne (po 0,2 proc.), a także urządzenia i sprzęt terapeutyczny (o 0,1 proc.).

Co z edukacją?

Ceny w zakresie transportu były niższe niż w styczniu br. o 1,9 proc., głównie w wyniku obniżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 3,7 proc., w tym gazu ciekłego - o 6,9 proc., oleju napędowego - o 4,7 proc., a benzyny - o 2,7 proc.). Więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za usługi transportowe i samochody osobowe (po 0,5 proc.).

Opłaty związane z łącznością podwyższono w lutym br. o 0,1 proc.. Odnotowano wzrost cen usług pocztowych (o 0,9 proc.) oraz telekomunikacyjnych (o 0,1 proc.). Sprzęt telekomunikacyjny potaniał natomiast o 1,3 proc.

Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w lutym br. wzrosły przeciętnie o 0,5 proc. Więcej niż przed miesiącem płacono za artykuły ogrodnicze dla domu i ogrodu przydomowego (o 2,2 proc.). Wzrosły ceny w zakresie turystyki zorganizowanej (przeciętnie o 1,9 proc., w tym za granicą – o 3,4 proc., a w kraju - o 0,3 proc.). Konsumenci więcej niż w poprzednim miesiącu płacili także za artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (o 0,1 proc.). Mniej niż w styczniu br. płacono natomiast za gazety i czasopisma (o 2,1 proc.), książki (o 1,0 proc.), usługi związane z rekreacją i kulturą oraz sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (po 0,1 proc.).

W lutym br. opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.
Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,1 proc.

Inne towary i usługi

Spośród innych towarów i usług, w lutym br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia oraz usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (po 0,3 proc.). Wzrosły także ceny w zakresie opieki społecznej (o 0,1 proc.). Potaniały natomiast artykuły do higieny osobistej i kosmetyki (o 0,2 proc.).

Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,8 proc. (w tym towarów - o 1,6 proc., przy wzroście cen usług - o 1,2 proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 7,3 proc.), niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,5 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 0,6 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,63 p. proc., 0,24 p. proc. i 0,15 p. proc. Wzrosty cen żywności (o 0,4 proc.), wyrobów tytoniowych (o 3,1%), a także w zakresie restauracji i hoteli (o 1,2 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,07 p. proc. i 0,06 p. proc.

 

Oblężenie przygranicznych sklepów. Sąsiedzi ciągną do Polski:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane