• rozwiń
  • WIG20 2064.12 -0.69%
  • WIG30 2365.71 -0.84%
  • WIG 55227.60 -0.73%
  • sWIG80 11570.82 -0.55%
  • mWIG40 3756.24 -0.97%

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-16 17:15

Dostosuj

Gospodarcze obietnice wyborcze. Ściągawka dla niezdecydowanych

Rynek pracy w ogniu kampanii Odtwórz: Rynek pracy w ogniu kampanii
Foto: Prześwietlamy wyborcze obietnice | Video: Rynek pracy w ogniu kampanii

Praca, pensje, emerytury, podatki - prześwietlamy programy partii politycznych w tych kluczowych dla gospodarki segmentach. Każdy z ośmiu ogólnokrajowych komitetów zarejestrowanych w swoim programie próbuje dać odpowiedź na najważniejsze wyzwania związane z naszą gospodarką. Oto zestawienie przygotowane przez dziennikarzy tvn24bis.pl oraz TVN24 Biznes i Świat.

Praca i płaca

PO:
- jednolity kontrakt zamiast różnych rodzajów umów; oznaczałoby to też likwidację składek na ZUS i wprowadzenie nowej formuły podatku od pracy,
- zmniejszenie udziału tzw. umów śmieciowych,
- wprowadzenie płacy minimalnej: 12 zł brutto (dla wszystkich rodzajów umów),
- kontynuowanie programu wsparcia dla Polaków rozpoczynających aktywność zawodową.

PiS:
- zmniejszenie udziału umów na czas określonych i cywilnoprawnych,
- wprowadzenie płacy minimalnej: 12 zł brutto, ale tylko dla umów zleceń,
- wprowadzenie zasady, że "płaca minimalna nie może być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej",
- wsparcie absolwentów szukających pracy, młodych przedsiębiorców przez liczne ulgi

PSL:
- promocja zatrudniania osób do 30. roku życia,
- kontynuowanie programu wsparcia dla Polaków rozpoczynających aktywność zawodową.

Zjednoczona Lewica:
- wprowadzenie płacy minimalnej w wysokości 2 500 zł brutto miesięcznie i minimalnej płacy godzinowej na poziomie 15 zł - również dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- wyrównanie takimi samymi podatkami i składkami wszystkich rodzajów umów (o pracę, zlecenie, o dzieło),
- wydłużenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników z dłuższym stażem,
- wprowadzenie zakazu bezpłatnych staży (oprócz kształcenia zawodowego),
- odmrożenie płac w budżetówce.

Nowoczesna:
- reforma Kodeksu pracy i uelastycznienie przepisów (likwidacja m.in. przepisów o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej przez 50 lat, ale też wprowadzenie przepisów ułatwiających zwolnienie nierzetelnego pracownika),
- wprowadzenie jednolitego kontraktu pracowniczego, zastępującego umowy o pracę, dzieło,
- zapewnienie "gwarancji bezpieczeństwa" osobom rozpoczynającym pracę (mówi o tym Paweł Rabiej, jeden z liderów Nowoczesnej),
- wprowadzenie m.in. umowy projektowej,
- promocja równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
- promocja programów aktywizacji zawodowej osób w wieku 60+.

KORWiN:
- likwidacja Kodeksu pracy,
- Wprowadzenie pełnej swobody umów między pracownikami i pracodawcami,
- zmniejszenie opodatkowania pracy.

Razem:
- wprowadzenie minimalnej płacy na poziomie 15 zł brutto dla zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony i 20 zł dla wszystkich innych rodzajów umów,
- promocja zatrudniania pracowników na umowach o pracę,
- wprowadzenie zakazu zatrudniania na "śmieciówkach" przez instytucje publiczne,
- wprowadzenie obowiązkowych umów o pracę przy realizacji zamówień publicznych,
- wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy,
- wprowadzenie zakazu darmowych staży,
- ograniczenie handlu w weekendy,
- zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych,
- wprowadzenie jawności płac.

Kukiz'15:
- zmniejszenie opodatkowania pracy,
- Obniżenie składek dla rozpoczynających drogę zawodową.

Emerytury

PO:
- brak nowych pomysłów,
- utrzymanie reformy wprowadzonej w 2012 roku.

PiS:
- obniżenie wieku emerytalnego - projekt forsowany w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą - dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat, czyli odwrócenie reformy z 2012 roku,
- rozważenie całkowitej likwidacji OFE (S. Szwed: wymagałoby to dyskusji, konieczny przegląd całego systemu),
- utrzymanie odrębnych rozwiązań dla rolników, mundurowych, górników,
- zmiana waloryzacji emerytur - z procentowej na mieszaną,
- utworzenie specjalnego funduszu inwestycyjnego, który zasilany byłby z zysków państwowych spółek.

PSL:
- zamiana wieku emerytalnego na lata składkowe i wprowadzenie emerytury po 40 latach składkowych,
- wprowadzenie emerytury obywatelskiej, dla osób które osiągnęły wiek emerytalny (67), ale nie odprowadzały składek przez 40 lat,
- ustalenie minimalnej emerytury na poziomie 1200 zł.

Zjednoczona Lewica:
- promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bo zdaniem koalicji zwiększenie liczby Polaków zatrudnionych na tej podstawie ustabilizuje system,
- możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu w przypadku mężczyzn 40 lat, a kobiet 35 lat; koalicja proponuje, by do okresu tego wliczać również czas, kiedy dany obywatel był zatrudniony również na umowy zlecenie czy dzieło,  
- ZL proponuje, by wdowy i wdowcy mogli dostawać swoją emeryturę i część świadczenia (25 proc.) po zmarłym współmałżonku lub rentę rodzinną po zmarłym i w tym wypadku 25 proc. własnej emerytury,
- podniesienie najniższej emerytury o 200 zł i wprowadzenie procentowej waloryzacji pozostałych emerytur.

Nowoczesna:
- utrzymanie wieku emerytalnego na poziomie 67 lat,
- wprowadzenie jednolitego systemu emerytalnego, czyli likwidacji przywilejów dla górników, rolników, mundurowych i innych uprzywilejowanych grup - dotyczyłoby to rozpoczynających pracę w tych zawodach,
- promowanie prywatnego oszczędzania na starość,
- wprowadzenie emerytury składającej się z części pochodzącej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i oszczędności pracownika.

KORWiN:
- brak spójnych propozycji,
- lider partii, Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że "każdy jest kowalem własnego losu" i powinien sam zadbać o zabezpieczenie swojej emerytury,
- wprowadzenie poprzedniego wieku emerytalnego dla obywateli, którzy nabyli prawo do pobierania jej przed 2012 rokiem, dla pozostałych utrzymanie wieku emerytalnego na poziomie 67 lat.

Razem:
- zwiększenie wpływów ze składek emerytalnych przez ograniczenie zatrudnienia na umowy cywilnoprawne oraz zastąpienie obecnej płaskiej stawki składek ZUS dla przedsiębiorców - proporcjonalną,
- wprowadzenie równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej w wysokości wystarczającej na utrzymanie.

Podatki

PO:
- dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym; w przypadku osób o niskich dochodach stawka podatku stawka podatku będzie kształtowała się na poziomie „nawet 10 proc.”,
- maksymalna suma podatków i składek ma obniżyć się z obecnych 43,5 proc do 39,5 proc.,
- stawka VAT będzie obniżona o 1 punkt procentowy z początkiem 2017 roku. Koszt obniżki to 6,6 mld złotych.

PiS:
- uściślenie prawa podatkowego i reorganizacja służb skarbowych,
- obniżenie podatku VAT,
- wprowadzenie kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od wszystkich podatników,
- wprowadzenie trzeciej stawki w podatku PIT - 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie
- podwyższenie kwoty wolnej od podatku, co roku o jedną dziesiątą, tak długo, aż dochód zwolniony nie osiągnie poziomu minimum egzystencji; oznacza to podwojenie kwoty wolnej z 3091 zł rocznie do ok. 6000 zł rocznie,
- wprowadzenie 15-proc. stawki CIT dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym średniej krajowej,
- wprowadzenie podatku od instytucji finansowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych.

Zjednoczona Lewica:
- opodatkowanie instytucji finansowych zajmujących się spekulacjami na rynkach finansowych,
- zwolnienie z podatku PIT dochodów do 21 tys zł rocznie,
- przywrócenie 40-proc. stawki PIT dla osób o najwyższych dochodach,
- uszczelnienie systemu podatkowego poprzez opodatkowanie wyrównawcze spółek ulokowanych w rajach podatkowych.

Partia Razem:
- wprowadzenie stawki „dla prezesów” - 75 proc. podatku od dochodów powyżej 500 tys zł rocznie,
- podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego,
- zmiany w opodatkowaniu zysków kapitałowych i zysków z wynajmu,
- większa ściągalność podatku CIT,
- wyższe podatki dla wielkich korporacji,
- likwidacja przywilejów podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

PSL:
- rozważenie podwyższenia VAT na towary luksusowe,
- podniesienie progu wolnego od podatku i wprowadzenie opodatkowanie najbogatszych po warunkiem, że „będzie nas na to stać”.

Nowoczesna:
- obniżenie wszystkich stawek podatkowych do 16 proc.

KORWiN:
- całkowita likwidacja podatku CIT i PIT,
- uszczelnienie i ujednolicenie podatku VAT na poziomie 15 proc.,
- powstanie jednolitej agencji poboru podatków,

Ruch Kukiz’15:
- obniżenie podatku dla wchodzących na rynek pracy,
- ewentualne straty dla budżetu maja być zrównoważone przez opodatkowanie wielkich korporacji międzynarodowych,
- wprowadzenie na wzór brytyjski tzw. Inteligentnej Kwoty Wolnej od PIT w  wysokości 10 tys. zł,
- kwota wolna będzie malała o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II progu skali podatkowej,
- likwidacja PIT,
- wprowadzenie liniowego 5-proc VAT na produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową. Docelowo produkty pierwszej potrzeby mają być obłożone 0-proc. VAT-em,
- zastąpienie CIT 1-proc. podatkiem przychodowym,
- specjalna stawka podatku od nieruchomości dla supermarketów, która zasili samorządy.

Energetyka

PO:
- Modernizacja polskiej energetyki,
- tworzenie zachęt do rozwijania energetyki prosumenckiej, na użytek gospodarstw domowych.

PiS:
- przyjęcie strategii rozwoju polskiego górnictwa, fundamentem dla energetyki ma być polski węgiel,
- konsekwentny proces inwestowania w górnictwo.

PSL:
- dalszy rozwój sektora OZE, w szczególności biogazowni i energetyki prosumenckiej,
- Intensyfikacja prac badawczych i wdrożeniowych w obszarze magazynowania energii.

Nowoczesna:
- istotna rola energii odnawialnej,
- racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w tym także lasów

Ruch Kukiz'15:
- natychmiastowe wypowiedzenie unijnego pakietu klimatycznego

KORWiN:
- odejście od pakietu energetyczno-klimatycznego w obecnie obowiązującym zakresie lub pokrywanie jego kosztów ze środków unijnych,
- likwidacja dotacji dla górnictwa,
- prywatyzacji kopalń,
- likwidacja podatków i opłat obciążających wydobycie lub ograniczenie ich do minimum.

Zjednoczona Lewica:
- oparcie energetyki na dwóch filarach: odnawialnych źródłach energii i węglu.

Partia Razem:
- restrukturyzacja przemysłu węglowego,
- odejście od spalania węgla w perspektywie najbliższych 30-50 lat.

Przybliżony rozkład mandatów na podstawie sondażu Millward Brown:

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (10)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze
Gość820
przez 8lat mówiono nie da się bo unia, teraz jak smród koło nosa to można załatwić wszystko i obiecywać jeszcze więcej żebrując o głos jak żebrak na odpuście aby ten obok nie dostał więcej
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
protonalfa
Jestem bardzo rozczarowany Petru, a miałem na niego głosować. Sprawdzam kandydatów w moim krakowskim rejonie, a tam sami prezesi, biznesmeni i prawnicy, sama inteligencja, której żyje się najlepiej w Polsce. Już wiem, dlaczego chcą obniżać podatki najbogatszym, żeby im żyło się lepiej.
 • 1
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
michel40
PiS wprowadzi zmiana waloryzacji emerytur - z procentowej na mieszaną, zależną od swego widzimisię. Pomysł Kamysza nie do zaakceptowania.
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
protonalfa
Jestem bardzo rozczarowany Petru, a miałem na niego głosować. Sprawdzam kandydatów w moim krakowskim rejonie, a tam sami prezesi, biznesmeni i prawnicy, sama inteligencja, której żyje się najlepiej w Polsce. Już wiem, dlaczego chcą obniżać podatki najbogatszym, żeby im żyło się lepiej.
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
Rysiu1357
przez 8lat mówiono nie da się bo unia, teraz jak smród koło nosa to można załatwić wszystko i obiecywać jeszcze więcej żebrując o głos jak żebrak na odpuście aby ten obok nie dostał więcej
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
Rysiu1357
przez 8lat mówiono nie da się bo unia, teraz jak smród koło nosa to można załatwić wszystko i obiecywać jeszcze więcej żebrując o głos jak żebrak na odpuście aby ten obok nie dostał więcej
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
protonalfa
Jestem rozczarowany Petru, a miałem na niego głosować. Na liście krakowskiej sami prezesi, biznesmeni i prawnicy. Sama inteligencja, której żyje się najlepiej w Polsce. Już wiem, dlaczego chcą obniżać podatki najbogatszym, żeby im żyło się lepiej.
 • 0
 • 0
 • zgłoś naruszenie
zamknij
L P
Loading...
L P
Mając do wyboru między socjalnymi partiami obiecującymi ile to nam dadzą, wybieram wolnościową partię KORWiN która nie obiecuje, że cokolwiek nam da, ale za to nic nie weźmie w złodziejskich podatkach PIT i CIT które inne partie chcą tylko zwiększać.
 • 0
 • 1
 • zgłoś naruszenie
zamknij

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane