• rozwiń

Temat: Motoryzacja

Szybciej po Małopolsce. Wybrano wykonawcę odcinka drogi ekspresowej

Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego? Odtwórz: Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego?
Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego? "Źródło: tvn24bis.pl"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała w środę firmę Mota-Engil Central Europe do zaprojektowania i wybudowania 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w województwie małopolskim. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 milionów złotych.

Jak poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, w przetargu na ten odcinek trasy uczestniczyło pięć firm. Zadaniem wybranej będzie wykonanie prac projektowych i robotów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Powinny one zostać ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę 14-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.

Wybrany w przetargu wykonawca chce ponad 508 mln zł za wykonanie zadania i daje na nie gwarancję jakości na 10 lat.

Trzy odcinki

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie liczył blisko 56 km. Został podzielony na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze "starą" drogą krajową nr 7.

Największy problem jest z odcinkiem pierwszym, bowiem protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące około 5-kilometrowego fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej. Dlatego odcinek ten został podzielony na dwie części – ta oprotestowana została wyłączona i będzie musiała uzyskać nową decyzję.

W przypadku odcinka trzeciego trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert.

Inne inwestycje

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-kilometrowy tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane