• rozwiń

ZUS bez finansowej kroplówki z budżetu państwa. "Najwyższe wpływy od lat"

Polacy odchodzą na emeryturę Odtwórz: Polacy odchodzą na emeryturę
Polacy odchodzą na emeryturę "Źródło: tvn24bis.pl"

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury i renty, były najwyższe od lat i o 4 miliardy złotych przekroczyły plan ustalony w budżecie - wynika z przyjętego w poniedziałek sprawozdania finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za 2017 rok.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska powiedziała PAP, że po podsumowaniu ubiegłego roku okazało się, iż zamiast planowanych 257 mld zł wpływów do FUS wpłynęło o 1,5 proc. więcej - prawie 261 mld zł. Dlatego ZUS nie wystąpił o dotację budżetową planowaną na 5,7 mld zł - wyjaśniła profesor.

Ponad plan

- To najwyższe przychody FUS w ostatnich dwunastu latach i wzrost przychodów w stosunku do planu o blisko 4 mld zł - powiedziała prof. Uścińska.

- Na koniec roku średnia ściągalność składek wyniosła 78,5 proc. Oczywiście na taki dobry wynik wpływ ma bardzo dobra sytuacja w polskiej gospodarce - zaznaczyła (rosnące pensje i wzrost zatrudnienia dają wyższe wpływy ze składek od pracowników - red.). Zapewniła, że do takiego wyniku przyczynił się też profesjonalizm pracowników ZUS w zarządzaniu przepływami w Funduszu.

Umorzenie pożyczek

Prezes podała, że minister finansów umorzył część zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 39 mld zł.

Zaznaczyła, że zarząd ZUS zatwierdził też sprawozdanie finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej na poziomie 25 mld zł - o około 3 mld zł więcej niż na koniec 2016 r.

- W wyniku prowadzonych inwestycji finansowych fundusz zyskał w ubiegłym roku ponad 1,3 mld zł. Wynik ten lokuje FRD powyżej średniej wyników funduszy akcji i powyżej średniej wyników funduszy stabilnego wzrostu - podkreśliła szefowa Zakładu.

Czym jest FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze środków FUS wypłacane są m.in. emerytury i renty.

Natomiast Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) to fundusz, który powołano w 2002 roku w celu gromadzenia środków na wypłatę emerytur, gdy nie będzie już dostatecznych środków budżetowych na ten cel, bo zmieni się struktura demograficzna osób starszych i pracujących w Polsce. Środki gromadzone w FRD pochodzą z odpisu od składki emerytalnej oraz z prywatyzacji.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane