• rozwiń

Frankowicze kontra mBank. Sąd uchylił wyrok "korzystny dla banku"

Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy Odtwórz: Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy
Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy "Źródło: tvn24"

Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił korzystny dla mBanku wyrok z 2018 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji - poinformował rzecznik prasowy banku Krzysztof Olszewski. Zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.

- Sąd apelacyjny rozpoznawał apelację Miejskiego Rzecznika Konsumentów od korzystnego dla banku wyroku z dnia 19 października 2018 r. oddalającego powództwo o ustalenie nieważności umów o kredyt indeksowany lub niektórych postanowień tych umów - poinformował rzecznik mBanku.

Frankowicze kontra mBank

19 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił pozew, liczącej ponad 1700 osób grupy frankowiczów przeciwko mBankowi. Powodem złożenia pozwu był zawarty w umowach mechanizm waloryzacji. Klienci banku domagali się unieważnienia całych umów kredytów "waloryzowanych" lub unieważnienie części ich zapisów.

Łódzki sąd oddalił wówczas powództwo w całości. Uznał, że umowy nie są sprzeczne z prawem. Nie podzielił też zarzutu, że sporne zapisy umów kredytowych są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem sądu, kredytobiorcy mogli ubiegać się o roszczenia w indywidualnych procesach.

W raporcie rocznym za 2019 rok mBank podał, że na koniec grudnia przeciwko niemu toczyło się 3715 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przez klientów w związku z umowami kredytowymi we frankach o łącznej wartości roszczeń w wysokości 443,2 miliona złotych.

Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe związane z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem franka szwajcarskiego wyniosła 478,8 miliona złotych.

Bank podał, że prawomocne orzeczenia w indywidualnych postępowaniach dotyczących klauzul indeksacyjnych są w większości przypadków korzystne dla mBanku.

Pozew zbiorowy

We wrześniu ubiegłego roku "Rzeczpospolita" informowała, że ruszyć ma proces pięciu tysięcy frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium.

Jak informował wówczas dziennik, spór dotyczy 3288 umów kredytowych, a ponieważ w wielu umowach kredytobiorcami są dwie osoby (małżeństwa), w skład grupy wchodzi 5350 osób. Wartość sporu to 146 milionów złotych.
Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane