• rozwiń

Temat: Motoryzacja

Fotoradary do uporządkowania. Ministerstwo odpowiada na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Fotoradary niezgodne z prawem? Rzecznik praw obywatelskich alarmuje Odtwórz: Fotoradary niezgodne z prawem? Rzecznik praw obywatelskich alarmuje
Fotoradary niezgodne z prawem? Rzecznik praw obywatelskich alarmuje "Źródło: tvn24"

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. "Rozwiązania przewidziane w przepisach pozwolą na uporządkowanie kwestii kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących" - wskazał podsekretarz stanu Andrzej Bittel w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Poznaliśmy jego treść.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Adam Bodnar skierował pismo do Ministerstwa Infrastruktury, w którym zwrócił uwagę, że brakuje przepisów określających pracę fotoradarów rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

"Obywatele skarżą się rzecznikowi, że dostają mandaty za przejazd na czerwonym świetle na podstawie wskazania fotoradaru, mimo że nie ma do tego podstawy prawnej. Od trzech lat, czyli od zmiany przepisów o fotoradarach, do ustawy nie wydano rozporządzenia" - mogliśmy przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chodzi o rozporządzenie do ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym minister ma określić warunki lokalizacji radaru, sposobu jego oznakowania, a także sposobu, w jaki mierzy zachowanie pojazdu.

Adam Bodnar poprosił ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o wskazanie, kiedy zostaną wydane odpowiednie przepisy wykonawcze.

Odpowiedź w tej sprawie z upoważnienia ministra infrastruktury przygotował podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury Andrzej Bittel.

Odpowiedź ministerstwa

Jak przypomniał w styczniu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym. Wraz ze zmianami moc obowiązującą straciło rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 14 marca 2013 roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Dlatego - jak wskazał podsekretarz stanu - w 2016 roku podjęte zostały prace legislacyjne nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez stacjonarne urządzenia rejestrujące.

W czasie prac legislacyjnych przeprowadzona została jednak analiza systemu prawnego, "która wykazała, że przedmiot projektowanego rozporządzenia może być uregulowany w istniejących rozporządzeniach i nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych".

W ocenie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury właściwymi aktami prawnymi do przepisów określających warunki lokalizacji radaru, sposobu jego oznakowania, a także sposobu, w jaki mierzy zachowanie pojazdu, są rozporządzenia: Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych; Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Zmiany w przepisach

Jak poinformował Andrzej Bittel Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

"Jednym z zasadniczych rozwiązań projektu ustawy pozostaje przekazanie kompetencji dotyczących systemu urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) i kontroli prędkości w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do Komendy Głównej Policji" - wyjaśniano w piśmie wysłanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt 7 sierpnia br. został przekazany do szefa Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

ITD: to nie są typowe fotoradary

O tym, że działanie fotoradarów rejestrujących przejazd na czerwonym świetle jest zgodne z prawem przekonywali przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego.

Pod koniec sierpnia w rozmowie z TVN24 Marek Konkolewski, ówczesny rzecznik prasowy ITD, przekonywał, że to nie są typowe fotoradary.

- Przepisy prawa nie zobowiązują Inspekcji Transportu Drogowego do tego, abyśmy miejsca, na których działają rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, były oznakowane dodatkowo znakami drogowymi. Te urządzenia działają na zasadzie wideodetekcji, a wiec operują obrazem. One nie mierzą prędkości. Stąd też nie ma obowiązku oznakowania tych miejsc dodatkowymi znakami drogowymi - wyjaśniał.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane