• rozwiń

Eksport rośnie. Import też

Eksport rośnie. Import też
Foto: pixabay (CC 0 1.0) Foto: Eksport w okresie I-IV br. wzrósł o 6,7 proc. rdr

Od stycznia do kwietnia br. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,7 proc., a import był wyższy o 3,8 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. 87,3 proc. naszego eksportu trafia do krajów rozwiniętych.

W komunikacie Urzędu napisano, że w okresie styczeń – kwiecień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 261 mld 219,5 mln zł, a import 247 mld 736,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13 mld 482,9 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 mld 32,3 mln zł.

Gdzie?

87,3 proc. naszego eksportu, to eksport do krajów rozwiniętych, (w tym UE 80,7 proc.), zaś z krajów tych pochodzi 68 proc. naszego importu (w tym UE 60,9 proc.), wobec odpowiednio 86,2 proc. (w tym UE 80 proc.) i 66,9 proc. (w tym UE 60,2 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 1,2 p. proc. i wyniósł 28,3 proc., a w imporcie o 0,3 p. proc i stanowił 23,1 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 16 625,6 mln zł (4 221,4 mln dol., 3 827,5 mln euro) wobec 11 913,8 mln zł (3 217,5 mln dol., 2 806,7 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku.

Co z Rosją?

Spadł za to udział Rosji w eksporcie. W porównaniu z czterema miesiącami ub. roku obniżył się on o 0,1 p. proc. i wyniósł 2,6 proc. W imporcie był niższy o 1,5 p. proc. i stanowił 5,5 proc. Ujemne saldo wyniosło 6 921,3 mln zł (minus 1 761,2 mln dol., minus 1 605,6 mln euro) wobec minus 10 023,0 mln zł (minus 2 723,8 mln dol., minus 2 364,5 mln euro) przed rokiem.

W okresie styczeń – kwiecień br. Ukraina zajmowała siedemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na osiemnastym, a w imporcie na dwudziestym piątym miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 p. proc. i wyniósł 1,6 proc., w imporcie o 0,1 p. proc. stanowiąc 0,9 proc. Dodatnie saldo wyniosło 1 801,0 mln zł (458,8 mln dol., 413,8 mln euro) wobec 1 584,6 mln zł (420,9 mln dol., 374,0 mln euro) w analogicznym okresie 2015 r.

Po czterech miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Szwecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Czech, na Węgry, do Holandii, Wielkiej Brytanii i Rosji, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Belgii, Holandii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Spadek importu odnotowano z Rosją i Włochami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,4 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,4 proc.), a importu ogółem – 65,5 proc. (wobec 65,9 proc. przed rokiem).

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane