• rozwiń

Polacy wstrzymują ważne zakupy

Polacy wstrzymują ważne zakupy
Foto: Shutterstock Foto: Finanse samorządowców pod lupą

Nastroje konsumenckie pozostały w czerwcu br. na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu, natomiast przyszłe nastroje pogorszyły się - poinformował GUS. Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości branż pozytywnie oceniają koniunkturę, ale ostrożnie patrzą w przyszłość. Najlepiej sytuację ocenia branża finansowa.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej był wyższy o 0,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -6,5. W skład wskaźnika wchodzi wiele elementów, które mają wpływ na ostateczny wynik.

Dobra koniunktura

Pogorszyły się oceny dotyczące możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Poprawiły się natomiast oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstwa domowego. W porównaniu do czerwca 2015 r. obecna wartość jest wyższa o 3,9 p. proc. – podał GUS.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 5,2 (plus 5,0 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,4 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,3 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,1 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,6 proc. Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie

Praca za granicą

Jak podał Urząd, w czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 1,1)

Diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej negatywne niż w ostatnich miesiącach.

Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej pozytywne od formułowanych w maju, przy korzystnych przewidywaniach dotyczących sytuacji finansowej. Utrzymuje się wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Po dwóch miesiącach, w których przedsiębiorcy nie przewidywali zmian zatrudnienia, w czerwcu prognozują oni nieznaczne ograniczenie w tym zakresie.

Spośród badanych podmiotów 25,6 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich czterech miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na rynkach zagranicznych.

Gorsze prognozy

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu są pozytywne, w bieżącym miesiącu – nieco mniej korzystne od zgłaszanych w maju i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat.  Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 8,3 (plus 9,6 w maju), a w handlu detalicznym -  na poziomie plus 3,9 (plus 5,2 w maju).

Czerwiec jest drugim już miesiącem z kolei, w którym diagnozy i prognozy sprzedaży są coraz mniej optymistyczne. Bieżąca sytuacja finansowa nieznacznie pogarsza się.

Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. Ze względu na mniej korzystne prognozy sprzedaży i nadmierne zapasy, poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć wolniej niż planowano przed miesiącem. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego w maju. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego miesiąc wcześniej.

Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do prognozowanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w maju.

Transport kwitnie

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w czerwcu – na poziomie zbliżonym do zgłaszanego od marca br. i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,6 (przed miesiącem plus 7,1).


Pomimo nieznacznie mniej korzystnych niż w maju ocen bieżącego popytu i sprzedaży, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie i nieco lepiej niż przed miesiącem.

Przewidywania w zakresie popytu i sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w maju, a prognozy sytuacji finansowej – pesymistyczne po raz pierwszy od lutego br.

Rdukcja etatów

Najbardziej optymistyczne opinie wśród badanych, podobnie jak w maju, i nieco lepsze niż w czerwcu 2015 roku, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

"W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23,5 (przed miesiącem plus 24,8)" - podał GUS.

Podobnie jak w maju, firmy z tych branż oceniają, że bieżący i przewidywany popyt jest korzystny. Diagnozy i prognozy sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, choć gorzej niż w maju; utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Mimo tego, dyrektorzy tych jednostek zapowiadają większe od planowanych przed miesiącem redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen, nieco wolniejszego od oczekiwanego w maju.

 

Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu PKB:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane