• rozwiń

Zmiany w Anwilu. Będą zwolnienia

Zmiany w Anwilu. Będą zwolnienia
Foto: anwil.pl Foto: W Anwilu będą zwolnienia

Z początkiem maja we włocławskim Anwilu, spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen, wprowadzony zostanie czterobrygadowy system pracy zamiast obowiązującego obecnie pięciobrygadowego. W związku ze zmianą planowana jest restrukturyzacja zatrudnienia.

W pierwszej kolejności restrukturyzacja zostanie zrealizowana poprzez Program Odejść Emerytalnych(POE) – poinformowało w środę biuro prasowe PKN Orlen. Anwil jako jedyny w Polsce wytwarza suspensyjny polichlorek winylu, wykorzystywany m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, a nawet drobnego sprzętu medycznego. Spółka jest też producentem nawozów azotowych - saletry amonowej i saletrzaku.

Duże zmiany

Jak podał PKN Orlen, zarząd Anwilu podjął decyzję o wprowadzeniu tam czterobrygadowej organizacji czasu pracy od 1 maja 2015 r. po konsultacjach z Radą Pracowników. Zmianie nie ulegną dotychczasowe zasady w zakresie dodatku zmianowego i dni wolnych.

Według płockiego koncernu, który jest w 100 proc. właścicielem włocławskiej spółki, czterobrygadowy systemu pracy wymagać będzie wprowadzenia niezbędnych zmian, również w zakresie zatrudnienia w Anwilu. - W pierwszej kolejności restrukturyzacja zostanie zrealizowana poprzez wypracowany wspólnie ze stroną społeczną POE. Obejmie on wszystkich obecnie zatrudnionych pracowników w Anwilu, którzy nabyli lub do końca 2015 r. nabędą uprawnienia emerytalne – podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen.

Co jeszcze?

Świadczenia dla pracowników Anwilu, którzy przystąpią do POE obejmą – jak wyjaśnił PAP płocki koncern - odprawę emerytalną ustaloną na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), premię jubileuszową zgodną z ZUZP, a przysługującą pracownikom, którym do nabycia tego prawa brakuje mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy oraz dodatkową odprawę emerytalną.

Jej wysokość uzależniona będzie od terminu złożenia wniosku przez uprawnionego pracownika. Najwyżej premiowane będą deklaracje złożone do 13 lutego 2015 r. - pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku zgłoszeń złożonych później w terminie do 13 marca 2015 r. - trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia.

Zwolnienia

Wcześniej związki zawodowe Anwilu szacowały, że programu dobrowolnych odejść z pracy w ramach restrukturyzacji i przejścia na system czterobrygadowy miałby tam objąć ok. 80 osób.

PKN Orlen zapowiedział ostatnio, że jeszcze w lutym w zakładzie głównym tej spółki w Płocku, gdzie znajduje się największy w kraju kompleks rafineryjno-petrochemiczny, rozpoczną się dobrowolne odejścia z pracy w zamian za pakiet świadczeń. Potrwają one najpóźniej do końca czerwca. Liczba pracowników, która wyraziła chęć skorzystania z tej możliwości, przekroczyła limit przewidywany wcześniej przez tę spółkę - płocki koncern nie podał dotąd dokładnych danych, gdyż wnioski pracowników są jeszcze weryfikowane.

Porozumienie

Kwota świadczeń dla jednej osoby odchodzącej z pracy w ramach wdrażanego w płockim koncernie Programu Dobrowolnych Odejść zależna będzie od liczby rozpoczętych lat zatrudnienia w spółce, jednak nie może przekroczyć 95 tys. zł. Porozumienie w tej sprawie, a także w kwestii wprowadzenia czterobrygadowego systemu organizacji czasu pracy zamiast pięciobrygadowego związki i zarząd PKN Orlen zawarły w grudniu 2014 r.

Wcześniej, jeszcze w ramach trwających negocjacji między związkami zawodowymi a zarządem PKN Orlen, spółka informowała, że, w zakładzie produkcyjnym w Płocku jest 184 nadprogramowych stanowisk w układzie czterobrygadowym, a nowy system, likwidując luki wynikające z nakładania się pracy dwóch zmian, przyczyni się ma do optymalizacji zatrudnienia.

PKN Orlen tłumaczył, że system czterobrygadowy wprowadzono wcześniej w trzech rafineriach zagranicznych płockiego koncernu: Orlen Lietuva (Litwa) oraz Litvinow i Kralupy (Czechy), a także w dwóch zakładach w kraju - Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze, obecnie Orlen Południe.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane