• rozwiń

Ważny termin w sprawie 300 plus. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto

Minister rodziny o wnioskach o 300 plus Odtwórz: Minister rodziny o wnioskach o 300 plus
Minister rodziny o wnioskach o 300 plus "Źródło: Radiowa Jedynka"

Od 1 lipca drogą online można składać wnioski o wypłatę wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych w ramach programu Dobry start. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia - powiedziała Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Program obejmuje wsparciem 4,6 miliona uczniów.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia, będą mogli składać wnioski o jednorazowe świadczenie w ramach programu Dobry start.

Wnioski o świadczenie

Jak przypomniała minister Borys-Szopa, wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną będzie można składać od 1 lipca za pośrednictwem internetu, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną.

- Cały czas powtarzamy, że 1 lipca startuje składanie wniosków online o świadczenie Rodzina 500 plus w nowej odsłonie, czyli obejmujące każde dziecko do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie i pieczy zastępczej. Pragnę jednak przypomnieć i mocno podkreślić, że również od 1 lipca można składać za pośrednictwem internetu wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli Dobry start. I podobnie jak w przypadku 500 plus, wnioski drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia - powiedziała Borys-Szopa.

Jeśli kompletny wniosek wpłynie w lipcu lub w sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca września, a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, świadczenie będzie wypłacane do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- Początek roku szkolnego, zwłaszcza przy większej liczbie dzieci, to ogromny wydatek dla domowego budżetu. Wyprawka szkolna to zwykle lekko licząc kilkaset złotych. Program Dobry start powstał po to, by odciążyć rodziców w tym trudnym okresie, to inwestycja w edukację polskich dzieci. Inwestycja niezwykle ważna i potrzebna - podkreśliła minister rodziny.

Dobry start w pierwszym roku

Wskazała, że w 2018 roku, czyli pierwszym roku działania programu, wypłacono łącznie ponad 4,3 miliona świadczeń Dobry start. W ubiegłym roku program kosztował 1,305 miliarda złotych. Zgodnie z szacunkami, w 2019 roku program będzie kosztował 1,442 miliarda złotych.

- Nie mamy wątpliwości, że są to dobrze wydane pieniądze. Wspieranie rodzin to jeden z najważniejszych celów naszego rządu. Dobry start jest tego dobrym przykładem - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Świadczenia z programu Dobry start mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu 500 plus. Nie przysługują jednak "z urzędu". Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Wcześniej, bo od 1 lipca wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, jeśli składamy wniosek w urzędzie lub instytucji możemy to zrobić od 1 sierpnia. Jeśli nie zrobi się tego do 30 listopada - pieniądze przepadną. Należy też pamiętać, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie odpowiemy na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo jeśli złożymy go po terminie.

Dla kogo

Świadczeniem Dobry start jest objęty każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Co ważne, program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym (np. kończąc 20 lat w maju można złożyć wniosek i otrzymać pieniądze z programu Dobry start np. we wrześniu).

Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane