• rozwiń

Po nowemu i z dużymi ograniczeniami. Pięć rzeczy o chwilówkach

Po nowemu i z dużymi ograniczeniami. Pięć rzeczy o chwilówkach
Foto: Shutterstock Foto: Od dziś tzw. chwilówki są tańsze

Dziś w życie wchodzi nowe prawo, które reguluje działalność firm pożyczkowych. Dzięki zmianom tzw. chwilówki przestaną zarabiać na przesuwaniu terminu spłaty i wizytach domowych. Mniejsze będą też opłaty i prowizje.

Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć:

1. Od piątku 11 marca dla konsumentów, którzy zawrą umowę kredytową, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (czyli m.in. opłat, prowizji, ubezpieczeń, czy wizyt domowych itd.) będzie równała się sumie 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięta zostanie pożyczka.

2. Kolejną ważną zmianą są przepisy regulujące wysokość opłat związanych z pożyczką. Od dziś wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu.

Oznacza to, że jeśli pożyczymy 1000 zł na rok, to maksymalne odsetki wyniosą 100 zł, a koszty pozaodsetkowe maksymalnie 550 zł. Oznacza to, że po roku będziemy musieli oddać co najwyżej 1650 zł.

3. Nowe przepisy nakładają także na przedsiębiorców obowiązek zwrotu konsumentowi wszelkich opłat w przypadku niewypłacenia kredytu - również w przypadku, gdy umowa kredytu nie została zawarta.

4. Nowe przepisy dają też Komisji Nadzoru Finansowego większe możliwości kontrolne firm pożyczkowych. Jednak postępowanie KNF nie będzie mogło trwać dłużej niż pół roku od czasu zarządzenia takiej kontroli, a jeśli kontrolowany podmiot będzie je utrudniał, grozić mu może grzywna do 500 tys. zł bądź kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Firmy pożyczkowe będą zobowiązane też do dostarczenia wszystkich oczekiwanych i żądanych dokumentów przez KNF. Komisja będzie też mogła zająć nośniki czy dokumenty.

Nowe regulacje przewidują także, że firmy pożyczkowe mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej bądź sp. z o.o. Minimalny kapitał zakładowy takiej firmy musi wynosić 200 tys. zł i być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym.

5. W ubiegłym roku Polacy zaciągnęli kredyty w firmach pożyczkowych na ponad 5 mld złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 roku. Gotówkę w tzw. chwilówkach pożycza każdego roku około 1,5 mln osób.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane