• rozwiń

Temat: Gospodarka

Zaufany człowiek Morawieckich z nową posadą. Cezariusz Lesisz pełnomocnikiem premiera

Morawiecki: czynni politycy zwrócili wszystkie nagrody Odtwórz: Morawiecki: czynni politycy zwrócili wszystkie nagrody
Morawiecki: czynni politycy zwrócili wszystkie nagrody "Źródło: tvn24"

Premier Mateusz Morawiecki powołał Cezariusza Lesisza na stanowisko pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego. W przeszłości Lesisz był zaufanym współpracownikiem przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, ojca premiera. Był też szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Finansów, kiedy resortem kierował Mateusz Morawiecki.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera Rady Ministrow, do zadań pełnomocnika należą formułowanie propozycji służących efektywnej realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych oraz przyjętych kierunków rozwoju, programów i strategii rządowych w sferze gospodarczej oraz nadzór nad wprowadzaniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zarządzaniu mieniem państwowym.

Jakie obowiązki?

Dodano, że pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego ma formułować propozycje zmian legislacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu mieniem państwowym i wspierać działania premiera dot. międzynarodowej współpracy gospodarczej.

"Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań" - napisano.

Jak poinformowała KPRM, pełnomocnik obowiązany jest przedstawiać premierowi analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania i roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informuje szefa rządu o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

"W celu właściwej realizacji powierzonych zadań, pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi" - czytamy.

Co jeszcze?

Ponadto, pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień i zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań. Jak podano, do pracy w zespołach mogą być delegowani pracownicy urzędów państwowych na wniosek pełnomocnika.

"Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia Kancelaria Premiera, a wydatki związane z jego działalnością są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - napisano.

Kim jest?

Cezariusz Lesisz urodził się w 1959 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Jest współzałożycielem Solidarności Walczącej i zaufanym współpracownikiem Kornela Morawieckiego.

Pod koniec lat 80. emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził firmę budowlaną Inwood Company. Do Polski wrócił w 2010 roku.

Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Totalizatora Sportowego. W zeszłym roku, kiedy Mateusz Morawiecki był jeszcze wicepremierem i ministrem finansów, Cezariusz Lesisz był szefem gabinetu politycznego w ministerstwie finansów.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane