• rozwiń

Temat: Unia Europejska

Wzrost cen w Unii Europejskiej. Polska w czołówce

Ceny mocno w górę Odtwórz: Ceny mocno w górę
Ceny mocno w górę "Źródło: tvn24bis"

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał, że ceny w Polsce w grudniu 2019 roku w ujęciu rocznym wzrosły o 3,0 procent. To jeden z wyższych wskaźników wśród krajów Wspólnoty.

W listopadzie 2019 roku wzrost cen w Polsce wyniósł o 2,4 procent.

Inflacja w UE

Średnia dla całej Unii Europejskiej w grudniu 2019 roku wyniosła 1,6 procent. Najniższy poziom inflacji odnotowano w Portugalii - 0,4 procent, we Włoszech - 0,5 procent i na Cyprze - 0,7 procent.

Z kolei najwyższy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano na Węgrzech - 4,1 procent, w Rumunii - 4,0 procent, Czechach i na Słowacji - po 3,2 procent. Pierwszą piątkę uzupełniła Polska ze wzrostem cen o 3,0 procent rok do roku.

Te dane ze względu na odmienną metodologię różnią się od danych Głównego Urzędu Statystycznego, który podał, że w poprzednim miesiącu ceny w Polsce wzrosły o 3,4 proc.

W porównaniu z listopadem wskaźnik inflacji obniżył się w dwóch państwach członkowskich (Szwecja, Wielka Brytania), w przypadku trzech pozostał na stabilnym poziomie (Estonia, Malta, Słowacja). W pozostałych 23 krajach zaobserwowano wyższy wzrost cen.

Z danych Eurostatu wynika, że średni wzrost cen w strefie euro wyniósł 1,3 procent w grudniu 2019 roku. Dla porównania miesiąc wcześniej był to wzrost o 1,0 procent.

Dane o zmianach cen podawane przez Eurostat są liczone według HICP. To zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.

Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane