• rozwiń

Brexit zaszkodzi Polsce? Wiceminister finansów: nie taki straszny dla Polski

Brexit zaszkodzi Polsce? Wiceminister finansów: nie taki straszny dla Polski
Foto: Shutterstock Foto: Polska może doświadczyć niewielkiego spadku PKB po referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Istnieje silna determinacja rządu, by deficyt sektora finansów publicznych w przyszłym roku nie przekroczył 3 proc. PKB - powiedział na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Leszek Skiba.

- To, co jest istotne z punktu widzenia ograniczeń polityki fiskalnej, to, że istnieje silna determinacja, by deficyt w przyszłym roku nie przekroczył 3 proc. PKB. To jest najważniejsza rzecz, o której warto pamiętać. Z tego powodu założenia makroekonomiczne i polityka fiskalna biorą te ograniczenia pod uwagę - podkreślił wiceszef MF.

Polityczne negocjacje

Prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. to 2,9 proc. PKB wobec 2,6 proc. PKB w roku bieżącym. Relacja deficytu do PKB jest tylko nieznaczna niższa od unijnego limitu 3 proc. Prognoza deficytu w 2017 r. uwzględnia m.in. całoroczne skutki programu Rodzina 500 plus, wynikającą z ustawy obniżkę podatku VAT i oczekiwaną wyższą ściągalność podatków.

W założeniach do projektu budżetu na 2017 r., wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,9 proc.

Co z inflacją?

Skiba odniósł się też do prognoz dotyczących inflacji w przyszłym roku. Zgodnie z założeniami ma ona wynieść 1,3 proc.

- Może się zdarzyć - czynniki ryzyka istnieją - że ta inflacja będzie niska - ocenił. Wśród tych czynników wymienił ceny ropy, surowców, żywności.

Zgodnie z założeniami do budżetu realny wzrost spożycia prywatnego ma przyspieszyć do 4,1 proc. (w 2016 r. – 4,0 proc.), co ma być efektem m.in. całorocznego funkcjonowania programu Rodzina 500 plus. Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego mają być inwestycje publiczne, w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych. W 2017 r. udział inwestycji prywatnych w PKB ma osiągnąć poziom 16,6 proc. (w 2016 r. – 16,2 proc.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2017 r. ma wynieść 8,1 proc. (pod koniec 2016 r. ma to być 9,1 proc.). Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku (tak jak w 2016) ma wynieść 4,4 proc.

Zobacz, jak wzrosną raty kredytów walutowych po wynikach brytyjskiego referendum:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane