• rozwiń

Banki zaleją rynek tanimi kredytami? NBP: będzie o wiele łatwiej

Banki zaleją rynek tanimi kredytami? NBP: będzie o wiele łatwiej
Foto: Shutterstock Foto: W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej

W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej, przewidują też wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe - wynika z ankiety kwartalnej NBP na temat sytuacji na rynku kredytowym, opublikowanej w poniedziałek przez bank centralny.

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty, obserwowane przez banki w I kwartale 2015 r., oraz przewidywania na II kwartał 2015 roku.

Zyskają mali przedsiębiorcy

Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie marca i kwietnia 2015 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86 proc.

Z ankiety wynika, że w I kwartale 2015 roku ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, ale złagodziły kilka ważnych warunków polityki kredytowej - kontynuowały obniżanie marży kredytowej, obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększyły maksymalną kwotę kredytu dostępną dla przedsiębiorstw - głosi komunikat NBP.

Ankietowane banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej głównie wzrostem presji konkurencyjnej, przede wszystkim ze strony innych banków - dodaje NBP. Banki odczuły wzrost popytu na kredyty długoterminowe, w większym stopniu zgłaszany przez duże przedsiębiorstwa. Popyt na kredyty długoterminowe szósty kwartał z rzędu był wspierany przez zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji oraz zapasów i kapitału obrotowego.

W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej, przede wszystkim w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotny wzrost popytu, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw - wynika z ankiety.

Prognozy

Jednocześnie w I kwartale 2015 r. ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria i niektóre warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych, co było zgodne z zapowiedziami banków w poprzedniej edycji ankiety - głosi komunikat NBP.

Zaostrzenie warunków polegało na podwyższeniu wymaganego przez banki wkładu własnego kredytobiorcy i było spowodowane dostosowywaniem się banków do wymogów wynikających z Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

W opinii banków popyt na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2015 r. istotnie się zmniejszył. Jednocześnie na II kwartał banki przewidują istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe - głosi komunikat NBP.

Z komunikatu wynika również, że w I kwartale 2015 roku niektóre z ankietowanych banków złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Drugi kwartał z rzędu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło istotne podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów.

W II kwartale 2015 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej - stwierdza NBP.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane