• rozwiń

Bank Spółdzielczy w Grębowie zawieszony. Jest też wniosek o upadłość

Bank Spółdzielczy w Grębowie zawieszony. Jest też wniosek o upadłość Odtwórz: Bank Spółdzielczy w Grębowie zawieszony. Jest też wniosek o upadłość
Bank Spółdzielczy w Grębowie zawieszony. Jest też wniosek o upadłość "Źródło: tvn24"

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości - poinformowano w piątkowym komunikacie.

KNF podała w komunikacie, że decyzje są związane z sytuację finansową banku. "Z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej Bank Spółdzielczy w Grębowie nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków (...) wobec deponentów" - wskazano.

Co z pieniędzmi?

Jak podała Komisja, według stanu na 9 lipca br., wartość środków gwarantowanych zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Grębowie wynosiła 27,7 miliona złotych.

Klienci banku zgromadzili się przed jego siedzibą już we wtorek, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o problemach placówki. - Każdy się boi o swoje pieniądze i każdy chce wybrać - mówiła jedna z kobiet czekających przed wejściem do BS w Grębowie.

Zgodnie z ustawą o BFG, wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane przez BFG w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Wniosek o upadłość

W środę KNF poinformowała Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że "Bank Spółdzielczy w Grębowie jest zagrożony upadłością i brak jest przesłanek wskazujących, że działania nadzorcze lub działania tego podmiotu pozwolą we właściwym czasie usunąć to zagrożenie".

BFG stwierdził, że w jego ocenie nie zostały spełnione warunki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. Bank nie spełnił co najmniej jednego z celów przymusowej restrukturyzacji. Do tych celów zaliczane są: utrzymanie stabilności finansowej, ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, zapewnienie kontynuacji realizowanych przez podmiot funkcji krytycznych, ochronę deponentów lub ochronę środków powierzonych podmiotowi przez jego klientów.

Jak tłumaczy KNF, brak przymusowej restrukturyzacji oznacza, zgodnie z Prawem bankowym, prawny obowiązek zawieszenia działalności BS w Grębowie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego upadłość. To stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Wcześniej KNF podjęła decyzję o ustanowieniu w BS w Grębowie Zarządu komisarycznego.

Sytuacja banków

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że "ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce oceniana jest pozytywnie, a jednostkowe zdarzenia o charakterze incydentalnym nie wpływają na jego stabilność".

Fundusze własne banków spółdzielczych w ciągu 2018 roku wzrosły o 5,1 procent do 12,1 miliarda złotych. Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 milionów euro posiadało w grudniu 2018 roku 180 banków wobec 172 w grudniu 2017 roku.

Komisja podała, że dodatkowym czynnikiem wspierającym bezpieczeństwo sektora są utworzone z końcem 2015 roku Instytucjonalne Systemy Ochrony, które wdrożyły mechanizmy wzajemnej kontroli i pomocy w zakresie gwarantowania wypłacalności oraz płynności jego uczestników. Jednocześnie dodano, że Bank Spółdzielczy w Grębowie nie przystąpił do tych struktur.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane