• rozwiń

Bałagan w ewidencji czasu. Przedsiębiorcy unikają dodatkowych kosztów

Bałagan w ewidencji czasu. Przedsiębiorcy unikają dodatkowych kosztów
Foto: freeimages.com Foto: Niepokojące według PIP są częste naruszenia w rozliczaniu czasu pracy, od których bezpośrednio zależy wysokość należności dla pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy jest zaniepokojona nieprawidłowościami związanymi z czasem pracy - informuje "Puls Biznesu".

Dążenie do obniżenia kosztów działalności przez zmniejszanie i utrzymanie niskiego zatrudnienia, nastawienie na zysk, a także świadome naruszanie przepisów to od kilku lat główne przyczyny nieprawidłowości w stosowaniu regulacji normujących czas pracy - podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) w najnowszym raporcie na ten temat.

Bez ewidencji

Inspektorzy pracy w kontrolowanych firmach mieli najczęściej zastrzeżenia do ustaleń wewnątrzzakładowych systemów i rozkładów czasu pracy, a także przyjętych długości okresów rozliczeniowych. Niepokojące według PIP są częste naruszenia w rozliczaniu czasu pracy, od których bezpośrednio zależy wysokość należności dla pracowników. Chodzi o niewywiązywanie się (wcale lub niewłaściwe) z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.

W ocenie inspektorów, badani przedsiębiorcy lekceważą ten wymóg albo wręcz celowo nie rejestrują przepracowanego czasu, aby uniknąć dodatkowych kosztów, takich jak wypłata za pracę w godzinach nadliczbowych czy wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane