• rozwiń

Temat: Ukraina

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie
Foto: Ministerstwo Finansów Foto: Artur Radziwiłł pomoże Ukrainie

Wiceminister finansów Artur Radziwiłł będzie pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie - poinformował w czwartek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek.

Minister Szczurek przypomniał, że we wtorek premier Ewa Kopacz zapowiedziała powołanie pełnomocnika rządu ds. wspierania reform na Ukrainie. - Oficjalne mianowanie i oficjalne dokumenty będą przyjęte przez Radę Ministrów w najbliższym czasie - zapowiedział Szczurek. Wskazał, że Radziwiłł - jako pełnomocnik - będzie koordynował wszystkie działania podejmowane w Polsce na rzecz procesu reform na Ukrainie i jej dążeń do integracji z Europą, ma też sprzyjać zacieśnianiu współpracy polsko-ukraińskiej.

Zadanie Radziwiłła

Mateusz Szczurek wyjaśnił powody umiejscowienia pełnomocnika w strukturach Ministerstwa Finansów. - Stabilność i bezpieczeństwo Ukrainy, które są tak drogie zarówno naszym parterom na Ukrainie, jak i są w interesie również Polski, są dziś w dużej mierze uwarunkowane sytuacją ekonomiczno-finansową tego kraju, postępami w integracji europejskiej, a to z kolei jest uzależnione od sukcesów w reformowaniu gospodarki i finansów. Zadaniem pełnomocnika będzie identyfikacja priorytetów i potrzeb w bezpośrednim dialogu ze stroną ukraińską - powiedział.

Szczurek dodał, że resort finansów już dziś prowadzi intensywną współpracę ze stroną ukraińską m.in. w zakresie reformy służby celnej. - Planujemy poszerzenie tych obszarów o zarządzanie finansami publicznymi, decentralizację budżetu, administrację podatkową, nadzór, regulacje rynku finansowego, finansowanie samorządów - powiedział. Przypomniał, że Polska zdecydowała o uruchomieniu kredytu w wysokości 100 mln euro dla Ukrainy, który koordynowany jest przez resort finansów.

Coraz gorsza sytuacja

Radziwiłł ocenił, że sytuacja gospodarcza Ukrainy i jej budżetu wraz z toczącym się konfliktem na wschodzie tego kraju ulega pogorszeniu, a ostatni kwartał zeszłego roku był szczególnie trudny dla Kijowa.

- Z drugiej strony na Ukrainie odbyły się wybory, został powołany stabilny rząd reformatorów, który sformułował ambitny program gospodarczy. My, jako kraj, który zrealizował bardzo radykalny, ale bardzo skuteczny program reform gospodarczych (...) stawiający nas na drodze do integracji europejskiej czujemy, że Ukrainie możemy pomóc i już pomagamy - powiedział Radziwiłł. - Moim celem jako pełnomocnika jest przede wszystkim skoordynowanie tych różnych działań i nakierowanie ich w jak najbardziej efektywny sposób na oczekiwania, realne potrzeby tego reformatorskiego rządu w Kijowie - poinformował.

Linia kredytowa

Radziwiłł zaznaczył, że we współpracy z rządem ukraińskim będzie się zastanawiał nad jak najlepszym wykorzystaniem linii kredytowej, która została przyznana Kijowowi przez Polskę na budowę solidnych podstaw wzrostu na Ukrainie.

Radziwiłł jest już pełnomocnikiem rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Do jego obowiązków należy poza tym m.in. zarządzanie polityką wydatkową i makroekonomiczną państwa, działalność wynikająca z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami finansowymi.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane