• rozwiń

Profesjonalni progności przepytani. Najnowszy raport o polskiej gospodarce

Piotr Szpunar (NBP) o inflacji Odtwórz: Piotr Szpunar (NBP) o inflacji
Piotr Szpunar (NBP) o inflacji "Źródło: tvn24"

Eksperci oczekują słabnącej dynamiki polskiej gospodarki i umiarkowanego tempa wzrostu cen w latach 2019-2021 - wynika z czerwcowej rundy Ankiety Makroekonomicznej przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

W czwartek NBP opublikował raport "Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów". Zdaniem ankietowanych przez bank centralny ekspertów, w latach 2019-2021 "będziemy obserwować słabnące tempo wzrostu PKB i umiarkowaną inflację.

Według nich prognozowany na 2020 r. wzrost inflacji ma charakter przejściowy – najbardziej prawdopodobne jest osiągnięcie celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Stopa referencyjna NBP w latach 2019-2020 pozostanie bez zmian.

Inflacja poniżej celu

W 2019 r. spodziewane tempo wzrostu PKB ma być w przedziale 4,0-4,8 proc. Najpewniej będzie to 4,5 proc. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 3,0-4,3 proc. w 2020 r. i 2,5-3,9 proc. w 2021 r., przy czym najbardziej prawdopodobne są odpowiednio wzrosty na poziomie 3,7 proc. i 3,2 proc. - dowiadujemy się z publikacji.

Ankietowani uważają, że w tym roku inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). "Znajdzie się ona zapewne w przedziale 1,9 proc.-2,5 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 2,2 proc. Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej, w 2020 r. inflacja ukształtuje się w przedziale 2,1-3,1 proc., zaś w 2021 r. w przedziale 1,7-3,3 proc." - czytamy.

Jak dodano, najbardziej prawdopodobne scenariusze dla tych lat to odpowiednio - 2,7 proc. oraz 2,5 proc.

"Warto zauważyć, że o ile dla 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (78 proc.) jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (22 proc.), o tyle w przypadku prognoz na 2020 r. mamy do czynienia z sytuacją odwrotną – odpowiednie prawdopodobieństwa wynoszą 41 proc. i 59 proc.. Z kolei dla 2021 r. równie prawdopodobne jest kształtowanie się inflacji poniżej i powyżej celu" - informuje NBP.

Czynniki niepewności

Eksperci zgodnie oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i 2020 r., choć prognozom na 2020 r. towarzyszy większa niepewność (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa dla tego horyzontu to 1,4 proc. i 1,7 proc.). Prognoza centralna stopy referencyjnej na 2021 r. (1,6 proc.) sugeruje nieznaczne zaostrzenie polityki pieniężnej. "Tym niemniej wysokie prawdopodobieństwo jest również przypisane scenariuszowi braku zmian stopy, a przedział typowych scenariuszy zawiera się między 1,2 proc. i 2,0 proc." - zaznaczono.

W raporcie napisano, że dodatkowe prognozy ekspertów wskazują, że kurs PLN/EUR będzie dość stabilny, kształtując się na poziomie ok. 4,25.

Spodziewane jest wyhamowanie tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń w Polsce (z ok. 7 proc. w 2019 r. do ok. 5,3 proc. w 2021 r.), przy stabilnej stopie bezrobocia rejestrowanego (ok. 5,4 proc.). Zdaniem ekspertów cena ropy naftowej w latach 2019-2021 będzie wynosić ok. 65-70 dol. za baryłkę, zaś tempo wzrostu PKB w strefie euro będzie się kształtowało na poziomie 1,1 proc.-1,3 proc.

Jak dodano, w komentarzach dotyczących bieżących prognoz makroekonomicznych eksperci wskazali szereg uwarunkowań i czynników niepewności, mogących wpływać na procesy makroekonomiczne w Polsce w najbliższych latach.

"Są to w szczególności: spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech), rozszerzenie programu 500 plus, napięcia na rynku pracy, regulacje dotyczące cen energii w Polsce, skala i tempo absorbcji środków z UE, jak również sytuacja w Zatoce Perskiej, mogąca skutkować bardzo dużymi wzrostami cen ropy naftowej (scenariusz globalnej stagflacji)" - wyjaśniono.

Zgodnie z komunikatem letnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP trwała od 17 czerwca do 2 lipca 2019 r. W badaniu ankietowym wzięło udział 19 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców.

W poniedziałek NBP opublikował "Raport o inflacji". Bank centralny podniósł swoje oczekiwania odnośnie inflacji i tempa wzrostu krajowej gospodarki na ten rok, ale obniżył na przyszły.


Wczoraj letnie prognozy gospodarcze dla krajów Unii Europejskiej opublikowała Komisja Europejska. Według jej przewidywań Polska - wspólnie z Węgrami - będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką we Wspólnocie.
Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane