• rozwiń

Odwołani i ponownie powołani. PKO BP ma nową radę nadzorczą

Blike i Grelowski o nowym wiceprezesie PKO BP Odtwórz: Blike i Grelowski o nowym wiceprezesie PKO BP
Blike i Grelowski o nowym wiceprezesie PKO BP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego odwołało w czwartek wszystkich dziewięciu członków rady nadzorczej spółki i powołało ich ponownie do Rady Nadzorczej banku na nową kadencję. Dodatkowo, powołano też dwie nowe osoby.

"Z uwagi na fakt, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zostało zwołane na dzień przypadający przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zaistniała potrzeba odwołania wszystkich członków obecnej kadencji, a następnie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję" - zakładała uchwała przyjęta przez akcjonariuszy.

ZWZ banku odwołało wszystkich dziewięciu członków RN. Na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa do nowej rady powołano ponownie: Piotra Sadownika (będzie pełnił funkcję przewodniczącego RN), Grażynę Ciurzyńską (wiceprzewodnicząca RN), Zbigniewa Hajłasza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Elżbietę Mączyńską-Ziemacką i Janusza Ostaszewskiego. Dodatkowo, na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa, nowymi członkami rady zostali: Mariusz Andrzejewski i Jerzy Paluchniak.

W radzie zasiadać też będą ponownie: Mirosław Barszcz i Andrzej Kisielewicz.

Rośnie kapitał

Wcześniej tego dnia ZWZ PKO BP zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2016 roku na kapitał zapasowy i rezerwowy. Na kapitał zapasowy trafi 2,85 mld zł (tj. 98,67 proc. zysku za 2016 r.), a na kapitał rezerwowy 38,3 mln zł. Podjęta uchwała jest zgodna z rekomendacją zarządu banku. PKO BP informował wcześniej, że taki podział zysku jest spójny z deklarowaną przez zarząd i radą nadzorczą decyzją o zastosowaniu się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego zatrzymania przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 r.

Na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o przerwie w obradach ZWZ do 20 lipca br. "W związku z szerokim zakresem i istotnością projektowanych zmian statutu PKO BP zaistniała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych analiz z zakresu proponowanych zmian" - uzasadniał pełnomocnik.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane