• rozwiń

Temat: Gospodarka

Agencja z Wielkiej Trójki podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski

Jak czytać ratingi? Odtwórz: Jak czytać ratingi?
Jak czytać ratingi? "Źródło: TVN24 Biznes i Świat"

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunki dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski na 2017 rok do 4,4 procent, z prognozowanych ostatnio 4,0 procent - wynika z poniedziałkowego raportu agencji. Prognozy na 2018 rok podwyższono do 3,6 procent z 3,2 procent. Bez zmian pozostawiono szacunek na 2019 r. na poziomie 3,2 procent.

"Przyspieszenie (wzrostu gospodarczego - PAP) z 2,9 proc. w 2016 r. odzwierciedla głównie wzrost wydatkowania funduszy unijnych oraz ich wpływ na inwestycje rządowe. Spadek bezrobocia (...) oraz wzrost dodatków socjalnych (program Rodzina 500 plus przyczyni się do wzrostu dochodów gospodarstw domowych o 1,2 proc. PKB w 2017 r., z 0,8 proc. w 2016 r.) również wspiera konsumpcję. Przy eksporcie odpowiadającym 52 proc. PKB, poprawa w gospodarce strefy euro również przyczynia się do mocnych wyników makro" - napisano w raporcie.

Prognoza wzrostu

W rozbiciu na poszczególne kwartały, agencja szacuje wzrost PKB rok do roku rzędu 3,9 proc. w IV kwartale 2017, 3,7 proc. w pierwszym kwartale 2018 i 3,8 proc. w drugim kwartale 2018.

Fitch spodziewa się, że spowolnienie wzrostu w 2018 r. wynikać będzie z efektów bazowych wysokiego poziomu inwestycji i konsumpcji w 2017 r. oraz "ciaśniejszych warunków finansowych, powiązanych z oczekiwanym rozpoczęciem zacieśniania monetarnego w 2018 r.".

Ryzykiem "w górę" dla prognoz wzrostu według Fitch jest wyższa od oczekiwań konsumpcja wewnętrzna. Z drugiej strony, ryzykiem "w dół" dla prognoz są ograniczenia mocy wytwórczych w związku z niedoborem siły roboczej, przy mocnym spadku bezrobocia.

Rosnące stopy

Fitch spodziewa się, że do końca 2018 r. stopy procentowe w Polsce wzrosną do poziomu 2,50 proc., a do końca 2019 r. o kolejne 50 punktów bazowych., czyli do 3,0 proc.

"Niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski oraz aprecjacja waluty (...) przyczyniła się do ograniczonego wzrostu cen. Jednocześnie Fitch oczekuje mocnych osiągów makro, które przełożą się na wzrost cen w kolejnych kwartałach. W odpowiedzi na rosnącą inflację, bank centralny zacznie podnosić główną stopę procentową, począwszy od 2018 r. do 3,0 proc. na koniec 2019 r. z 1,5 proc. obecnie. To powinno utrzymać inflację na poziomie 2,5 proc. na koniec 2019 r., zgodnie z celem banku centralnego" - napisano w raporcie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane