• rozwiń
    • WIG20 2196.99 +0.41%
    • WIG30 2494.13 +0.32%
    • WIG 56642.84 +0.14%
    • sWIG80 11187.30 -0.42%
    • mWIG40 3962.26 -0.47%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Rating Polski bez zmian. Perspektywa stabilna

Fitch utrzymał rating Polski Odtwórz: Fitch utrzymał rating Polski
Fitch utrzymał rating Polski "Źródło: TVN24 BiS"

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. To oznacza, że grudniowa ocena agencji nie uległa zmianie. Podwyższona została natomiast prognoza wzrostu PKB na 2018 i 2019 rok.

W piątkowej decyzji agencja podwyższyła szacunki wzrostu PKB Polski na 2018 do 4,4 procent, z 3,9 procent, a na 2019 do 3,4 procent z 3,2 procent.

Rating Polski w ocenie agencji pozostaje taki sam, jak wydany pod koniec ubiegłego roku. W grudniu agencja potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

Uzasadnienie

Rating na poziomie "A-", w ocenie Fitch, odzwierciedla "mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które są wspierane przez silne ramy monetarne oraz solidny sektor bankowy".

Ograniczeniem dla ratingu są z kolei "niski poziom PKB per capita w porównaniu do mediany państw o podobnym ratingu" (czyli "BBB+", "A-" i "A") oraz wysokie, choć spadające zadłużenie zagraniczne netto.

Ryzyka

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, że pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone.

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać negatywne działania względem ratingu:

- pojawią się jakiekolwiek oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub w średnim terminie nie dojdzie do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB;

- ramy polityki makroekonomicznej okażą się słabsze, co potencjalnie mogłoby skutkować pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro oraz niższym wzrostem PKB.

Szanse

Pozytywne działania względem ratingu według Fitch mogą wywołać:

- wzrost PKB, wspierający wzrost poziomu dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A";

- dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zagranicznego netto w relacji do PKB w kierunku mediany państw z koszyka ratingowego "A"

- szybsza konsolidacja fiskalna, prowadząca do trwałego spadku poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

Inne oceny

Wśród polskich ekonomistów prognozy co do działań agencji były podzielone. Analitycy Banku Zachodniego WBK napisali, że spodziewają się podniesienia przez agencję Fitch perspektywy polskiego ratingu do pozytywnego. "Mogłoby to wesprzeć złotego i być raczej neutralnie przyjęte przez rynek obligacji" - napisali ekonomiści BZ WBK.

Natomiast analitycy Credit Agricole napisali wprawdzie, że "agencja zmieni ton komunikatu na bardziej pozytywny ze względu na wyższe od oczekiwań tempo wzrostu PKB w ostatnich kwartałach oraz dobrą sytuację w finansach publicznych", ale stawiają na utrzymanie stabilnej perspektywy.

Wcześniej w połowie kwietnia również agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2”. Jednak perspektywę ratingów podniesiono do pozytywnej ze stabilnej. Obecna ocena polskiej gospodarki BBB+ obowiązuje od stycznia 2016 roku, kiedy agencja, zaskakując inwestorów, obniżyła rating Polski z oceny A-.

Trzecia z wielkiej trójki agencja Moody's, również w kwietniu utrzymała rating Polski na "A2" ze stabilną perspektywą.

Następne przeglądy ratingu Polski w 2018 roku to 14 września przez Moody's oraz 12 października - Fitch oraz S&P.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane