• rozwiń

Rafalska o 500 plus: złożono 2,5 mln wniosków. Są już pierwsze efekty pomocy

Rafalska o 500 plus: złożono 2,5 mln wniosków. Są już pierwsze efekty pomocy
Foto: Shutterstock Foto: Rafalska o 500 plus: złożono 2,5 mln wniosków. Tempo ich składania wyhamowało

Złożono 2,5 mln wniosków o świadczenie z programu 500 plus; tempo ich składania wyhamowało - podała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Według minister widać już pierwsze korzyści z programu: poprawę sytuacji materialnej rodzin, wzrost obrotów w lokalnych sklepach.

Złożono 2,5 mln wniosków o świadczenie z programu 500 plus; tempo ich składania wyhamowało - podała Rafalska.

W poniedziałek minister rodziny podsumowała pierwsze dwa miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500 plus, który wszedł w życie 1 kwietnia. Jak poinformowała, złożono już 2,5 mln wniosków o świadczenia wychowawcze; wydano 1,6 mln decyzji w tych sprawach, zrealizowano już wypłaty na łączną kwotę ponad 2,2 mld zł.

Tempo wyhamowało

Szefowa MRPiPS wskazała, że tempo składania wniosków w ostatnim czasie wyhamowało, najwięcej było ich na początku; jej zdaniem widać, że wielu beneficjentom zależało, by złożyć wniosek jak najszybciej. Jednak jeszcze do 1 lipca włącznie można złożyć wniosek, by otrzymać wypłatę z wyrównaniem od kwietnia.

Rafalska mówiła, że wszystkie samorządy wydają decyzje o wypłatach, zapewniła też, że nie było i nie ma żadnych finansowych ograniczeń w tym względzie.

- Pieniądze od samego początku w wystarczającej kwocie są zagwarantowane w budżecie państwa - zapewniła.

Obawy nieuzasadnione

Minister oceniła, że poddawanie w wątpliwość bezpieczeństwa wypłat, to jeden z najpoważniejszych problemów związanych z programem.

- To są obawy zupełnie nieuzasadnione i ja bardzo proszę tych, którzy tak podsycają niepokój o wypłacalność tego świadczenia: nie psujcie rodzinom tej pierwszej radości z otrzymanych środków - zaapelowała.

Widać pierwsze korzyści

Wskazała, że widać już pierwsze korzyści z uruchomienia programu - obroty w sklepach wzrosły o ok. 1 proc.; przypomniała, że według prognoz dzięki świadczeniu wychowawczemu PKB może wzrosnąć o około 0,3 punktu proc. w tym roku i o około 0,5 punktu proc. - w przyszłym. Rafalska mówiła też, że dzięki programowi 500 plus rośnie liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych, o których wcześniej nie wiedziały; rośnie też m.in. liczba zakładanych kont bankowych.

- Jeszcze trzeba wykazać trochę cierpliwości, bo nie wszyscy beneficjenci z tego skorzystali - dodała. Resort szacuje, że uprawnionych do świadczenia jest 2,7 mln rodzin; Rafalska powiedziała, że te szacunki będzie można zweryfikować po pierwszych trzech miesiącach, gdyż tyle jest czasu na złożenie pierwszego wniosku (składa się je raz do roku).

Minister przypomniała, że wsparciem w ramach programu 500 plus objęte są także rodziny zastępcze, którym przysługują dodatki wychowawcze na każdego niepełnoletniego wychowanka. Szacowano, że do tej formy wsparcia uprawnionych będzie ponad 49 tys. dzieci; Rafalska poinformowała, ze złożono już prawie 46 tys. wniosków, wypłacono ok. 84 tys. świadczeń na kwotę ok. 41 mln zł.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rafalska zapowiedziała, że resort planuje zmiany w Karcie Dużej Rodziny, dzięki której rodziny wielodzietne mogą korzystać z szeregu zniżek. W zeszłym tygodniu NIK oceniła, że to narzędzie - choć potrzebne - jest nieskuteczne ze względu na ograniczony zakres dostępnych ulg i zniżek. Minister liczy, że dzięki programowi 500 plus zainteresowanie Kartami wzrośnie, bo rodziny będą miały więcej środków do wykorzystania. Jej zdaniem powinno to działać w dwie strony - również partnerzy Karty powinni rozszerzać swoją ofertę. Poinformowała, że w czwartek resort podpisze umowy z kolejnymi partnerami.

Dotychczas wydano ok. 1,5 mln Kart Dużej Rodziny.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko w wieku do 18. roku życia.

Resort zapewnia, że nie brakuje pieniędzy na program "Rodzina 500 plus":

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane